Traballos e proxectos realizados

PLAN DE CONSERVACIÓN E PROTECCIÓN DA DEVESA

Que todos os veciños do territorio do Saviñao estamos orgullosos do bosque bicentenario da Devesa non ofrece a máis mínima discusión . Pero o que tamén nos preocupa é a escasa atención que se lle presta para conservar e mellorar , se cabe , este patrimonio natural . Coa intención de aportar alternativas prácticas , dende a asociación elaborouse un plan integral de medidas a iniciar  para preservar este conxunto senlleiro .

Dito plan foi presentado ós tres grupos políticos do ámbito municipal coa intención de que fose debatido e se tomase unha decisión consensuada , pois o tema non debería ter discrepancias ideolóxicas . Tras dous envios do proxecto aínda estamos esperando que o tema sexa tratado nun Pleno . Parece que non hai interese nin intención por parte das forzas políticas de protexer este espazo emblemático .

Recentemente , con ocasión da proposta do novo plan urbanístico ( PXOM ) , presentáronse alegacións e dirixíronse solicitudes á Dirección de Conservación da Natureza para que o entorno da Devesa reciba a calificación de Espazo Libre ou verde , que sirva de cinturón protector e integre a totalidade da masa árborea e as zonas “ roubadas “ ó conxunto : a zona de díante do concello , zona da carpa , da feira , do parque infantil e dos edificios do centro sanitário e da gardería  .

Sigue leyendo