Despois da Asemblea Ordinaria celebrada o día 26 de decembro do 2015 , procedeuse a elección da nova xunta directiva que durante os dous próximos anos será a responsable de representar ós asociados. A composición é a seguinte:

Presidente :  Francisco Nieves Rajo

Vicepresidente : Manuel Sarmiento Rodriguez

Secretaria : Eva Perez Rois

Tesoureiro : Francisco Nieves Rajo

Vocais:

  •  Violeta Perez Figueroa
  • Noelia Martinez Fernandez
  • Juán Rajo Losada
  •  Rodolfo Fuentes Flores
  • José Simó Bescós
  • Daniel Gonzalez Losada
  • Manuel Rodriguez Gonzalez