Despois da Asemblea Ordinaria celebrada o día 16 de decembro do 2017 , procedeuse a elección da nova xunta directiva que durante os dous próximos anos será a responsable de representar ós asociados. A composición é a seguinte:

Presidenta :  Celia Ferreiro Riazor

Vicepresidente : Manuel Sarmiento Rodriguez

Secretaria : Noelia Martinez Fernandez

Tesoureiro : Francisco Nieves Rajo

Cristina Perez Figueroa

Vocais:

  • Violeta Perez Figueroa
  • Eva Perez Lois
  • Juán Rajo Losada
  • Rodolfo Fuentes Flores
  • Daniel Gonzalez Losada
  • Manuel Rodriguez Gonzalez
  • Manuel Vazquez Fernandez