Noticias, novidades

ALEGACIÓNS Á CONSTRUCIÓN DUN SEGUNDO PARQUE EÓLICO EN PARADELA

Unha vez que saíu á información pública a construción dun novo parque eólico no municipio limítrofe de Paradela e como queira que afecta á zona norte do Saviñao, concretamente ós lugares de Valdorraca, Orxaínza, Agra e Souceda, a asociación considera excesiva a proliferación destas infraestruturas, polo que asume as alegacións propostas pola plataforma rural Interior Galego Vivo, á que estamos adheridos.

Na data do 4 de maio rexistramos ditas alegacións no portelo único do Concello dirixidas á Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, para que sexan tidas en conta tanto no estudio de impacto ambiental como no proxecto sectorial.

modelo-de-alegacion-ao-parque-eolico-paradela-en-word

CHARLA INFORMATIVA SOBRE A LECTURA DO RECIBO DA LUZ.

O  venres 25 de marzo a asociación de consumidores ADICAE impartíu por videoconferencia unha sesión formativa na que informaron cómo funciona o sistema eléctrico, qué información conten a nosa factura da luz, o funcionamento da nova tarifa, as vías de reclamación e os hábitos que podemos adoptar para un consumo máis sostible.

O acto organizado pola Asociación Veciñal do Saviñao celebrouse no Auditorio de Escairón e acudiron 20 persoas.

 

 

 

 

 

 

 

cartaz

 

 

P3254751 copia P3254756 copia

 

SÁE Á POXA A ANTIGA CASA SINDICAL, PÍDESE Ó CONCELLO A SÚA ADQUISICIÓN PARA USO SOCIAL.

A Asociación Veciñal do Saviñao, diríxese á Alcaldía do Saviñao coa intención de solicitar a adquisición da Casa Sindical da rúa Mendez Nuñez.

O 3 de febreiro saíu publicado no D.O.G. a poxa pola Consellería de Facenda e Administración Pública do edificio dos antigos sindicatos, dita poxa terá lugar no Edificio Administrativo da Xunta na Ronda da Muralla en  Lugo o próximo 17 de marzo. A poxa pública parte dun primeiro valor de 103.000 €, en segunda 88.000 € e 72.500 en terceira.

O edificio dos antigos sindicatos, denominado Lanca ou Campo da Virxe é unha construción de cantería de principios do século XX, ubicado nas proximidades da Devesa de Escairón, co que a súa adquisición por parte do Concello garantiría que nese solar non se constrúa en altura, aportando consenso urbanístico a esa zona de ocio. Dita construción está catalogada como patrimonio civil no PXOUM coa ficha AC-212 e a súa adquisición suporía un interesante incremento do patrimonio municipal.

O edificio actual de dúas prantas e 750 metros cuadrados por pranta ten capacidade suficiente para albergar no seu interior diversas salas e variadas actividades, polo que a asociación considera distintas posibilidades de uso no caso de ser municipalizado:

 • A planta baixa podería adicarse a Local da Xoventude, unha vella reivindicación que nunca tivo resolución e que trouxo como consecuencia a deambulación das múltiples xeneracións de xóvenes polos bares ou á intemperie por non contar cun lugar de reunión ou a súa marcha a Monforte ou Chantada, causando desarraigo e fuga da xoventude..
 • Poderíase asemesmo baraxar a posibilidade de ubicar nesa ampla planta baixa un Centro de Día para uso e desfrute dos nosos maiores, outra importante carencia de servizos do noso concello. Aínda que para esta actividade a asociación contempla mais idónea a remodelación do edificio de enfronte do antigo ambulatorio.
 • A pranta superior podería distribuirse en varios locais para cesión ó diverso tecido asociativo do municipio para a realización das súas actividades, xa que a día de hoxe non hai posibilidade física de facilitar este dereito recollido no ROF e na LRBRL. Son varias as asociacións que non dispoñen dun local : os cazadores, a Asociación do Cabalo, as mulleres rurais, ou mesmo a nosa Asociación Veciñal do Saviñao .

Dada a inmediatez da poxa e o risco de que este edificio sexa adquirido por un titular privado e particular e considerando esta cifra perfectamente asumible para as arcas municipais, é a última oportunidade que terá o Concello de adquirir este ben patrimonial.

Por todos estes argumentos SOLICÍTASE da Alcaldía a participación na poxa para a adquisición deste inmoble para uso do conxunto da sociedade do Saviñao e dos diversos colectivos asociativos.

Na procura de que se actúe con responsabilidade e sentido de xestión da nosa colectividade, despédese de Vdes. A presidenta da asociación. Escairón a 7 de marzo do 2022.

Unha vez celebrada a poxa, coñecemos que non se presentou ningunha solicitude por este edificio. Aínda hai tempo para que o noso Alcalde recapacite.

DÍANTE DA ACTITUDE ABUSIVA DAS ENTIDADES BANCARIAS, A ASOCIACIÓN VECIÑAL SOLICITA DA CAIXA RURAL A APERTURA DUNHA OFICINA EN ESCAIRÓN.

A Asociación Veciñal do Saviñao, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor, diríxese á Dirección Comercial de Caixa Rural coa intención de solicitar a ubicación dunha oficina no Concello do Saviñao.

Díante das desorbitadas comisións de mantemento que as distintas entidades estan impoñendo ás contas bancarias, a asociación trasmite a demanda dun bó número de veciños de solicitar á Caixa Rural a apertura dunha oficina en Escairón, capitalidade do Concello de O Saviñao.

A día de hoxe neste municipio de 3.550 habitantes tan só operan dous bancos cando ata hai pouco había catro. Comentar que as oficinas operativas estan colapsadas case que a diario con longas esperas no exterior do edificio e horarios de atención ó público moi limitados que xeran descontento nos depositarios, polo que hai moitos veciños dispostos a cambiar a unha entidade bancaria mais racional e próxima á xente.

Por elo solicitamos que valoren a idoneidade da apertura dunha oficina no noso concello.

Na espera da súa resposta, despédese de Vde. a Presidenta da asociación. Escairón a 9 de decembro do 2021.

Na data do 28 de decembro recíbese resposta da entidade no sentido de que debido á gran cantidade de solicitudes que recibiron, non poden respostar satisfatoriamente nun prazo medio e curto.

A A.V. DO SAVIÑAO INSISTE NA NECESIDADE DUN PUNTO LIMPO NO MUNICIPIO.

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no Rexistro Provincial de Asociacións e co nº 14 no Rexistro Municipal, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor, diríxese á Alcaldía e partidos da Corporación Municipal coa finalidade de solicitar a ubicación dun punto limpo no municipìo.

O longo destes dous últimos meses comprobamos como na área adicada a recría, entre o vello campo da Lama e o novo campo de futbol, ía medrando unha extensa área de escombreira, composta de material de obra, mobiliario vello, rodas e outros restos. Como queira que o territorio é de titularidade municipal, consideramos que este novo e amplo punto de verquidos conta co permiso do Concello.

Recentemente víuse como a maigrande parte daqueles materiais foi retirada pero volve a medrar día a día.

Dende a asociación veciñal preguntamos á Corporación municipal si esta escombreira vai ser permitida e si a dinámica vai ser a de continuar acumulando materiais  e periodicamente proceder a súa retirada.

Asemesmo SOLICITAMOS, como xa o fixéramos no ano 2016, a dotación dun Punto Limpo oficial e homologado de depósito de todo tipo de materiais de escombros non orgánicos , xa que é unha das carencias básicas dun municipio do tamaño e características do Saviñao e o actual, coa apertura tan só os sábados pola mañán, é a todas luces escaso e ineficaz. Dito punto limpo debería estar aberto dunha maneira continuada para a súa eficacia e servizo, ben coa presenza dun operario ou cunha previa chamada á un responsable do Concello.

Dende a asociación solicitamos da Corporación Municipal un debate sobre esta carencia e  solución a unha problemática que está ocasionando múltiples pequenos verquidos de escombro en distintos puntos do municipio.

Coa finalidade de ser escoitada esta proposta, despédese atentamente de Vde. A presidenta da asociación. Escairón a 9 de decembro do 2021.

NOVAS SOBRE A S SOLUCIÓNS ADOPTADAS PARA ACABAR COA CONTAMINACIÓN DO RÍO PESQUEIRAS

O advogado colaborador e denunciante persoal da contaminación do río por ser afectado, Jose Manuel López Iglesias, recibe un auto do xuíz preguntándolle que quere facer coa empresa CELEGA á que ven denunciando e pídenos que nos pronunciemos e aportemos o que condideremos.

Dende a asociación temos claro que o obxetivo final desta longa loita é conseguir unha condicións do leito do río correctas e compatibles coa vida animal e vexetal. Enviáramos hai mais de dous anos solicitude a CHMS da verificación analítica da calidade das augas do río unha vez construidas as depuradoras, pero este organismo non considerou respondernos.

Acórdase aportarlle as seguintes accións :

 • Analise completo da auga do cauce unha vez o río atravesa a planta.
 • Reposición e limpeza do leito do río que continúa sen biótica.
 • Sistemas de control de posibles verquidos.

A ASOCIACIÓN VECIÑAL SOLICITA A HUMANIZACIÓN E CONVERSIÓN EN PRAZA DO ESPAZO ENTRE A BIBLIOTECA E O AUDITORIO EN ESCAIRÓN.

 A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía e partidos da Corporación Municipal para propoñer a humanización e posta en valor do espazo do patio entre a Biblioteca e o Auditorio municipais.

Este espazo público, considerado como patio, está na actualidade infrautizado e case que abandoado maila estar ubicado no centro de Escairón. Dende a asociación propoñemos darlle algunha utilidade e humanizalo para que poida ser aproveitado como área de reunión e estancia das/os veciñas.

 Recentemente vimos como se enchía de público na actuación dos Contacontos “ Furafollas”, confirmando a aptitude deste espazo para actividades culturais e escenográficas na tempada de verán.

Dende a asociación propoñemos algunha medidas para que este espazo sexa aproveitado e utilizado a diario pola veciñanza:

 • Eliminación do peche e da valla e conversión deste lugar nunha praza.
 • Retirada do panel exterior para pegada de publicidade.
 • Colocación duns bancos e mesas para uso social.
 • Colocación de dous puntos de luz.
 • Sustitución ou arranxo das pérgolas do Auditorio que presentan un avanzado deterioro.
 • Adecentamento da caldeira da calefación e pintura dun mural para disimular esta instalación.

Coa finalidade de gañar un espazo público que a día de hoxe non ten utilidade, solicitamos da Alcaldía e partido da oposición sexan tratadas estas medidas e valoradas nunha sesión plenaria.

Escairón a 11 de outubro do 20121.

SOLICÍTASE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL O ARRANXO URXENTE DE DÚAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.

O estado de conservación das estradas do concello é lamentable ó longo de todo o territorio municipal. As distintas administración presumen nos medios de comunicación cando arranxan unha estrada da súa titularidade, pero as actuacións son puntuais e escasas, deixando a maigrande parte das vías de comunicación case inservibles e ocasionado averías nos vehículos dos veciños que a diario transitan por elas.

Na derradeira reunión da xunta directiva propúxose solicitar un arranxo de emerxencia en dúas de titularidade da Deputación Provincial, recoñecendo que hai outras moitas que tamén o precisan. Iremos ocupándonos das restantes sen olvidar ningunha, pero para non pecar de pedigueños e alarmistas imos pouco a pouco.

Na data do 4 de outubro do 2021 diriximonos á Deputación:

 

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións, con NIF G 27401157, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor, diríxese á Delegación de Vías e Obras Públicas da Área de Xestión Territorial da Deputación de Lugo , para solicitar traballos de rebacheo de mantemento en dúas estradas da rede viaria da Deputación no territorio do Saviñao.

Notifícase do lamentable estado que presentan na actualidade as estradas 4112 Rendal ( Fión, O Saviñao ) – O Reguengo ( Pantón ) e a 5811 Torno – O Gorgozo, presentando un alarmante deterioro en moitos puntos.

A estrada 4112 presenta importantes fochancas en tres tramos: entre Rendal e A Barxa, en Galegos e no Reguengo.

A estrada 5811 concentra gran número de profundas fochancas que fai totalmente imposible a evitación das mesmas. Trátase dunha situación de emerxencia, xa que afecta á comunicación coa zona norte do concello. A zona que precisa atención é un tramo entre o inicio desta estrada 5811 no lugar de Torno e o lugar de Santa Cruz da parroquia de Vilelos, entre os puntos quilométricos 0.400 e 0.800. A asociación veciñal trasmite as queixas veciñais e reclama unha intervención inmediata de rebacheo para facilitar o tránsito e a comunicación. Deberíase executar o afianzamento da base da calzada e a reposición da capa asfáltica xa que todos os anos vemos como se abren fondas fochancas no mesmo tramo.

Na espera dunha pronta actuación por parte dese Departamento de Xestión Territorial que satisfaga as lóxicas reclamacións dos veciños, despédese atentamente de Vde. a Presidenta da asociación. Escairón a 4 de outubro do 2021.

O 25 de decembro faise pública a contratación da obra de reparación da estrada entre Torno e O Gorgozo nos seus 4 primeiros quilómetros, os mais deteriorados.

 

A ASOCIACIÓN TRASMITE AS QUEIXAS E PETICIÓNS DOS VECIÑOS DE VILASANTE.

A Asociación Veciñal do Saviñao, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor, diríxese á Alcaldía e partido da Corporación Municipal para trasmitirlles unha queixa e solicitude da veciñanza de Vilasante.

A principios do mes de maio do presente 2021 a asociación veciñal trasmitíulle unha solicitude dos veciños de Vilasante que levan reclamando dende hai 10 anos. Nela requeríase do Concello a solución ás augas fecais do alcantarillado que afloran na zona e ademais solicitábase a humanización do espazo público do lavadoiro para habilitalo para uso e reunion dos veciños de Vilasante.

Recentemente neste mesmo mes vimos como o Concello procedeu a actuar na área pero tan só realizou o desbroze da zona sen outra obra.

De novo a veciñanza de Vilasante dirixíuse a asociación veciñal para queixarse da inacción e falta de atención por parte do Concello.

A asociación veciñal trasmite de novo as peticións dos veciños de Vilasante:

 • Saneamento do alcantarillado naquela zona.

 

 • Rehabilitación das pedras e paredes do lavadoiro.

 

 

 • Retirada dos tocóns e raices que deixaron alí na última desbroza.

 

 • Colocación duns bancos para facilitar a reunion dos veciños nesa área pública.

 

 

 • Dotación de dúas ou tres farolas para iluminar a área.

Na procura de que se sintan cumplidas as peticións veciñais, solicítase á Alcaldía e partido da oposición que sexa tratado o tema nunha sesion plenaria.

Escairón a 23 de Agosto do 2021

Na data do 9 de setembro acódese a falar co Alcalde sobre a solicitude e a aceptación por parte do Concello. Resposta que será no primeiro trimestre do 2022 cando se poidan acoller ás subvencións do FEDER e o LEADER, e aínda que hai moitas demandas, espera asumir esta. Esperaremos ata esas datas para voltar sobre o tema.

CONTACONTOS INFANTIL NO VERÁN DO 2021

Na data do lúns 16 de agosto a asociación veciñal presenta a actividade do Contacontos Infantil de Anxo Baranga e Blanca Cotado, membros da agrupación teatral Furafollas de Barcelona.

O acto tivo lugar ás 12 horas no patio entre a Biblioteca e o Auditorio municipais e encheuse o aforo das 53 sillas.

Cartaz: cartel contacontos copia

Fotos do acto:

20210816_121527_HDR copia 20210816_121628_HDR copia 20210816_121639_HDR copia 20210816_123616_HDR copia 20210816_125011_HDR copia 20210816_130914 copia 20210816_125610_HDR copia
IMG-20210816-WA0007 copia