Noticias, novidades

GRETAS NA IGREXA ROMÁNICA DE SANTO ESTEVO. SOLICITAMOS VIXIANZA E SEGUIMENTO DAS MESMAS.

Dacordo cun dos obxetivos da asociación , como é a protección do patrimonio do municipio, e a iniciativa da nosa asociada Silvia Ayestarán, interesada e profesional en temas patrimoniais , na data do luns 17 de outubro do 2016 diriximos díante da Consellería de Cultura a solicitude para que se faga unha vixianza e seguemento das gretas detectadas en distintos puntos do templo. Concretamente na escaleira de acceso interior  ao rosetón , na parte interna da ábsida, e nas arquivoltas da fachada principal .

Trátase de reclamar da institución civil responsable que se coordine un seguemento da evolución destas gretas que permita rápidas actuacións no caso de detectar un empeoramento das mesmas . Santo Estevo é ún dos edificios románicos máis emblemáticos da Ribeira da Sacra .

Anteriormente xa nos dirixíramos díante de Patrimonio cando acontecera o derrubo da fachada do Pazo Bispal de Diomondi, ou cando alertamos da crecente inclinación dun ortostato do dolmen de Abuíme. Sigue leyendo

¿ PARA CANDO A PROMETIDA RESIDENCIA PARA MAIORES EN ESCAIRÓN ?

Na data do 2 de xuño rexistramos envio de pregunta á Deputación Provoncial acerca de si existe intención de construir una residencia para maiores en Escairón. Pasados xa 7 anos dende a firma do convenio entre Deputación e Concello para a construcción dunha residencia, puiblicitada como una realidade inmediata e executada a compra do solar no fondo da Devesa pola Deputación, vemos como as dúas partes incumpliron o firmado no convenio. Nin a Deputación presentou o proxecto de obra , nin solicitou o permiso, nin o Concello aportou a primeira entrega dos 200.000 € acordados.

Úns polos outros e o noso municipio carece deste servizo esencial, e os veciños do Saviñao temos que andar buscando un lugar de reposo ou un centro de día para os nosos maiores nos municipios aledaños, cousa non doada de conseguir.

Recordamos que Dona Maruja Somoza deixara no seu testamento a doación do edificio da praza Maior de Escairón para a construcción dunha residencia para os maiores de todo o Saviñao. O que non se esperaba , nin ela nin os veciños, é que esa residencia ía ser entregada polo Alcalde a una empresa privada, en forma de “ apartamentos tutelados “, sin posibilidade de concerto e a un custo de 1.500 € por praza, co que exclúe á pràctica totalidade da poboación maior do noso territorio, cunhas pensións agrarias moi alonxadas desa cifra.

Agora comprobamos como a Deputación volve retomar o tema e está publicitando a construcción de novas residencias por toda a provincia, polo que preguntamos si existe intención de construir a de Escairón xa proxectada, e de si o convenio firmado por Ramon Gomez Besteiro ( daquela Presidente da Deputación ) e Joaquín Gonzalez ( alcalde ) está aínda vixente. Tamén solicitamos que se aproveite este edificio para ubicar un centro de día.

Os nosos maiores merecen una atención digna e de proximidade, e as institucións públicas deben responder a esta necesidade básica sin prexuizos nin intereses partidarios.

pregunta ao Presidente da Deputación.

O 19 de xuño coñecemos que esta necesidade foi levada ó Parlamento Galego polo grupo En Marea. Presentan unha pregunta e unha Proposta Non de Lei ( PNL ) na que se pregunta si hai intención de facer unha residencia para maiores en Escairón, dada a súa necesidade e xustificación, e de si o actual centro de saúde pode ser utilizado como centro de día cando se traslade a función sanitaria ó novo a construir na Lama.

PNL no Parlamento por unha necesidade basica

OS VECIÑOS RECLAMAN MEDIDAS DE SEGURIDADE VIAL NO BARRIO DE CABREIRA EN ESCAIRÓN.

O pasado luns 26 de marzo vimos de rexistrar no concello unha solicitude de mellora da seguridade vial no barrio de Cabreira en Escairón, despois de recollida a queixa formulada por veciños daquel barrio, Adxuntamos copia da solicitude.
EXPOÑENDO :
Recentemente recíbiuse na asociación unha queixa dos veciños do barrio de Cabreira pola velocidade coa que pasan o coches pola entrada a Escairón dende A Páxara, co perigo añadido da presenza dun paso de peóns próximo á panadería Avenida e á saída dunha curva.

Asemesmo relatan que a sinal que limita a velocidade a 40 está deteriorada e colocada nun lugar onde casi non se vé.
Tamén solicitan o cumprimento da proibición de estacionamento alternativo quincenal a cadaún lado da Avenida Buenos Aires, na proximidade do cruz e do Café Moderno. É evidente que a sinal actual a día de hoxe está tan oxidada que xa non se ven os números dos días que indicaban a proibición .
Por estas razóns

SOLICÍTASE:

  1. A colocación dunha banda elevada trasversal á altura das primeiras casas de Cabreira que obrigue a reducir a velocidade nesta entrada a Escairón.
  2. A renovación da sinal de limite de velocidade a 40 e a ubicación nun punto máis visible e máis separado das primeiras vivendas.
  3. A renovación da sinal de proibición alternativa de aparcamento a cada ún dos lados da rúa no comezo da Avenida Buenos Aires.

Na procura de que sexan atendidas estas solucións propostas polos veciños e coa intención mellorar a seguridade vial na capital do municipio, depidese atentamente a presidenta da asociación veciñal.
En Escairón, a 26 de febrero do 2018.

ALEGACIÓNS PRESENTADAS Á DECLARACIÓN BIC DA RIBEIRA SACRA

O 19 de marzo envíamos á Dirección Xeral do Patrimonio da Consellería de Cultura as alegacións á relación de bens a incluir como bens de protección da paisaxe cultural ( BIC ) da Ribeira Sacra, previa á proposta a Patrimonio da Humanidade.

Indicamos a omisión dalgúns elementos medievais e románicos do noso concello, así como doutros elementos patrimoniais de interese dentro do noso territorio municipal. tamén rexistramos no concello esta relación, para que teñan coñecemento das omisións detectadas.

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións de Lugo, e co nº 14 no rexistro municipal do Saviñao, a traves da súa Presidenta, Celia Ferreiro Riazor con DNI 33.812.714 T, diríxese á Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e,

EXPOÑEMOS:

Que Segundo o anunciado no DOG num. 246, do venres 29 de decembro do 2017, incóase expediente para declarar a Ribeira Sacra ben de interese cultural ( BIC ).

Que dentro do prazo de tres meses que se lle concede ás institucións e persoas xurídicas formulamos as seguintes

ALEGACIÓNS :

1ª- No anuncio do DOG, a parroquia de Santiago de Louredo figura incluída na zona de amortecemento, cando debería ser considerada como núcleo integrado na paisaxe cultural da Ribeira Sacra, xa que parte do seu territorio exténdese pola ribeira ata a mesma veira  do río Miño. É o que na Idade Media se chamaba a ribeira da Granxa de Cela.

2ª- Que entre os bens inmobles a declarar prodúcense algúnhas omisions de elementos románicos ou medievais que estan ubicados no territorio municipal do Saviñao, e que deberían incluírse entre aqueles. Son os seguintes :

1. Igrexa románica de San Martño da Cova, antano con mosteiro dos Agostiños. Ubicada na parroquia do mesmo nome que figura incluída na zona BIC.

2. Igrexa románica de San Lourenzo de Fión, con pinturas murais do século XVI. Ubicada na bocarribeira, da parroquia de Fión, que está incluída na zona de amortecemento do territorio Ribeira Sacra.

3. Igrexa románica de Santa María de Marrube, con pinturas murais do século XVI. Ubicada na parroquia do mesmo nome e podendo ser considerada como exoámbito.

4. Igrexa románica de San Vitorio de Ribas de Miño. Perduran datos dunha igrexa prerrománica e a súa abadía. Está situada na parroquia do mesmo nome, ubicada na bocarribeira por enriba da presa de Belesar, podendo considerarse un exoámbito de interese.

5. Igrexa románica de San Pedro de Cela. Situada a úns 500 metros da igrexa de Santo Estevo de Ribas de Miño, na ribeira da parroquia de Santiago de Louredo, na zona que debería ser incluída na paisaxe cultural da Ribeira Sacra ( como argumentamos no apartado 1º desta relación ). Consérvanse restos significativos da súa edificación. No alto medievo existíu alí unha capela e un mosteiro que se perpetuou ata o século XV. Sobre o terreo hai sartegos antropoides móbiles.

6. Os Codos de Belesar. O chamado “ camiño dos codos “ é un tramo empedrado do vello camiño real que comunicaba Monforte con Chantada. Foi construído na época romana para salvar as fortes pendentes da ribeira e dar acceso ó pobo de Belesar, na veira do Miño. Hoxe é un tramo do Camiño de Inverno á Santiago, incluído no territorio de protección cultural.

A primeira noticia escrita do mesmo é do ano 990, cando o bispo Pelayo, da igrexa de Lugo, ordenou a reposición do seu empedrado.“ Os Codos de Belesar “ e “ o Camiño dos Codos de Larouco “ en Ourense, considéranse as únicas vías desta tipoloxía construídas na época romana hoxe existentes en Galicia.

3ª – Que consideramos deberían incluírse tamén os seguintes bens:

1. Belesar pobo. Lugar da parroquia de San Paio de Diomondi, situado ó pé do rio Miño con vivendas nas dúas ribeiras, pertencentes aos concellos Do Saviñao e de Chantada. O aspecto paixasístico do Belesar actual é dunha gran beleza e evoca outros tempos de esplendor. O rei Alfonso VII concedéulle os foros de “ burgo real “, que foron confirmados polos reis Alfonso IX e Alfonso X el Sabio. Desta época é o mosteiro e hospital de San Pedro que daba amparo e hospedaxe ó peregrino.

Da ponte romana e do mosteiro-hospital aínda se conservan as súas pegadas baixo as augas dun embalse que anegou tamén parte das casas máis emblemáticas.

2. Sartego antropoide de Veleigán. Na parroquia de San Fiz de Laxe. Podería considerarse un exoámbito.

3. Torre da Candaira. Na parroquia de Santa Eulalia de Rebordaos, da zona de amortecemento. Data do século XII.

4. Mármore decorado de Licín. Na parroquia do mesmo nome, podendo considerarse ben mobel dun exoámbito. Varios historiadores sitúan a súa antigüidade entre os séculos IV e VII. Creen algúns deles que formou parte dun mausoleo da época tardo-romana, e na actualidade atópase incrustado na parede exterior da ábside da igrexa parroquial de Santa Eulalia de Licín.

5. Dolmen de Abuíme. Exoámbito da parroquia do mesmo nome.

6. Petroglifos da Leira Rapada. Na parroquia de Vilatán. Exoámbito.

Por todo o exposto,

SOLICITAMOS:

1º. Que dada a extraña exclusion da parroquia de Louredo entre as integradas na zona BIC, consideramos que tal erro debe correxirse de forma básica.

2º Que pola relevancia patrimonial e cultural dos outros bens antes enumerados, se acorde a súa inclusion entre os xa propostos como bens de interese cultural, pertencentes á este concello.

O que se formula en tempo e forma, en Escairón, a 19 de marzo do 2018. A presidenta da asociación

FUTURO DO RÍO PESQUEIRAS : REXENERAR A VIDA NATURAL DUN RÍO

      Estamos a primeios do 2018 e continúan as obras de construción da necesaria depuradora na planta de CELEGA que se iniciaran a primeiros do setembro pasado. Con esta obra espérase que remate dunha vez por todas o pesadelo dun río morto e cheirento, e que os veciños e visitantes do Saviñao non teñan que soportar a pestilencia e degradación dunha fonte de vida.

     Agora compre recuperar sa condicións biolóxicas naturais e consustanciais a un cauce fluvial.

      Xa no 21 de xuño do 2017 a europarlamentaria Lidia Senra levara ó Parlamento Europeo o tema da persistente contaminación deste afluente do Miño. Daquela a Comisión europea respostara que estaban evaluando a resposta das autoridades españolas e esperaba ver cumpridas as diretrices europeas na materia da calidade das augas, evaluando despois as medidas propostas.

pregunta de Lidia Senra ( 21 de xuño do 2017 )

resposta a Lidia Senra ( 16 de agosto do 2017 )

      A primeiros do 2018 coñecemos que o tema do río Pesqueiras foi levado ao Congreso dos Deputados. Na data do 15 de decembro do pasado ano o grupo Podemos-En Marea presenta unha Proposta non de lei solicitando o cese inmediato dos vertidos contaminantes e a aprobación dun Plan de Rexeneración e Limpeza do río. O Congreso dos Deputados español insta ao Ministerio-Confederación Hidrográfica Miño-Sil a aprobar un Plan de Rexeneración e Limpeza do río. Esta resolución  acércanos a posibilidade de voltar a ver un río vivo, e reconfórtanos despois de dous longos anos de rabia, traballos e actuacións.

PNL Congreso 1 ( 15 de decembro do 2017 )

PNL Congreso 2

      Asemesmo estamos na espera de coñecer si o Parlamento galego decide asumir a recuperación do río, tal e como solicitou o PSOE a traves dunha PNL e anunciou a Voz no día 19 de decembro. Na proposta solicítase a Xunta un plan de descontaminación e rehabilitación do río, así como que se estableza un sitema de alerta en distintos puntos do cauce para detectar novos vertidos.

      Considerámolo un triunfo da perseverancia e da actividade veciñal na defensa da dignidade da súa vida cotiá. Agradecemos a solidaridade e colaboración de todas as entidades que participaron ó longo deste tempo.

         Pero antes de comezar a fase de restauración do río, ten que rematar a fase de contaminación. A situación a día de hoxe, 1 de febreiro do 2018, é de que rematou a construción da depuradora e o río non desprende olor, pero aínda presenta abundante espuma na superficie. É de esperar que se corrixa esta emisión e se demostre a ausencia total de contaminación coa análise da auga.

          fotos tomadas en Pesqueiras o 28 de xaneiro do 2018:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

        Na primavera do 2018 o río baixa aparentemente limpo. O proceso xudicial iniciado pola fiscalía continúa para definir responsabilidades. Na data do 19 de marzo o avogado, veciño de Gonzán e denunciante, invítanos a acodir a unha reunión cos responsables de CELEGA. Nas oficinas da láctea en Freán reunímonos dous representantes da asociación, xunto co avogado e a súa parella, co xerente da empresa, o avogado da mesma e o inxeneiro responsable do matemento da depuradora. Despois de escoitar a desculpa de que a Cooperativa Lemos, recente compradora da planta, xa coñecía o conflicto co que se ía atopar, e que, segundo eles, xa entraron co proxecto da depuradora, respostamos que iso non foi así. Dende que a Cooperativa Lemos se fixo coa empresa, tivemos que soportar 6 meses de contaminación diaria, o que nos levou a acodir á fiscalía na busca dunha solución xudicial. Tamén nos amosa a empresa a faciana paternalista de que manten a planta no Saviñao, e non a traslada a Monforte, por motivos sentimentais. ¡ que mellor mostra de cariño ó territorio e a sociedade que deixar de contaminar ós veciños !. O interese da reunión centrabao a empresa en coñecer as futuras accións xudiciais que íamos tomar os denunciantes. O avogado de Gonzán, José Manuel López Iglesias, confirma que vai buscar as responsabilidades administrativas na permisividade á tan longa contaminación : o Concello e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Pola nosa parte, coa admisión da denuncia pola fiscalía, xa nos damos por satisfeitos, esperamos que as próximas analises amosen a limpeza do río e que a xustiza dirima as responsabilidades penais. O da restauración das condicións naturais do río sónanos a utopía. Esperemos que co paso do tempo a natureza volva recuperar a súa vida.

A ASOCIACIÓN VECIÑAL DENUNCIA NOVOS VERTIDOS DA EMPRESA LÁCTEA CELEGA Ó RÍO PESQUEIRAS.

Na data do 11 de novembro do 2016 recibíronse queixas dos veciños polo aspecto das  augas do cauce do río Pesqueiras , en concreto nos lugares de A Veiga e Torno , úns 5-6 quilómetros abaixo da central leiteira. A alarma despertouna os restos flotantes de espuma branca , cun fétido cheiro e o leito opaco das augas.

Recordamos que na primavera deste mesmo ano ADEGA presentou denuncia ante a Confederación Hidrográfica Miño-Sil ( CHMS ) e o SEPRONA, despois do informe elaborado pola asociación veciñal. Asemesmo un veciño afectado tamén se dirixíu ante a CHMS , o Concello e a Consellería de Medio Ambiente. Os feitos son repetidos e continuados , pois ademais destes residuos visuais , comprobamos como case que todas as mañáns percíbese un fétido olor nas proximidades do cauce que vai desaparecendo ó longo do día , o que fai sospeitar que eses vertidos fanse alevosamente pola noite.

Sigue leyendo

Os frecuentes cortes de luz supoñen custos ós negocios e veciños ¿ que fai a Alcaldía ?

        Dado que xa pasaron dous meses dende que lle enviáramos ó Alcalde solicitude de intervención diante da empresa Gas Natural Fenosa, para que esixira correccións cara a evitar esta lacra enerxética, vemos como seguen a repetirse os cortes de luz sen solución, ocasionando custos e quebradeiros ós veciños, negocios e empresas do municipio. Por elo enviamos nota de prensa denunciando a pasividade da Corporación municipal.

Sigue leyendo

A CATÁSTROFE DOS LUMES NON PODE VOLTAR A REPETIRSE. PROPOÑEMOS MEDIDAS A ADOPTAR NO NOSO MUNICIPIO.

      Despois da debastadora vaga de lumes que sufríu este ano a comunidade galega, consideramos que debe servir de alerta e chamada de atención a toda sociedade ou do contrario, considerando a ameaza que suporá no futuro mais inmediato o cambio climático que xa estamos padecendo, o mundo rural corre serio risco de afrontar un número crecente de incendios similares aos das recentes datas.

       Por elo compre sentar as bases para que NUNCA MÁIS se volva producir un desastre humano e medio ambiental como o deste ano. Por iso é o momento de aportar solucións deixando a un lado intereses enfrontados ou posicións tácticas políticas, e adoptar as medidas consensuadas que minimicen no posible  as desoladoras consecuencias do lume.

       Dende a asociación dirixímonos ó órgano de goberno local e a todos os partidos políticos do municipio coa finalidade de que sexa tratado este tema coa seriedade e responsabilidade que se merece, e se adopten resolución plenarias para previr e evitar na medida das posibilidades locais a catástrofe do lume no noso municipio.

       Dende a asociación veciñal propoñemos unha serie de medidas  para que sexan debatidas nunha sesión plenaria e, si se consideran, sexan executadas dun modo inmediato:

 

  1. – Aplicación da ordenanza e lexislación vixente que obriga a limpeza de solares e predios nas inmediacións de todos e cada ún dos núcleos de vivendas do noso municipio.
  2.  – Execución da normativa  que fixa e determina a distancia mínima de plantación das distintas especies arbóreas respecto das vivendas, estabulacións ou pendellos.
  3. – Declaración institucional do noso concello como “ municipio libre de eucaliptos “, como adoptou recentemente o veciño concello de Pantón. Aínda considerando que o noso municipio pertence a unha área ou sector xeografico no que xa está prohibida  a plantación de eucalipto, é preciso reforzar esta prohibición sobre unha especie pirófita e que aboca á desaparición das reservas hídricas do solo e subsolo.
  4.  – Solicitude da Corporación municipal directamente á Consellería da dotación dun servizo de brigadas antiincendios permanente e profesionalizado que, ademais das labouras de extinción, realicen nas tempadas humedas traballos de limpeza dos camiños e zonas de arboreda próximas ás vivendas.

       Coa única finalidade de preservar a nosa rica e abundante masa forestal e previr traxedias humanas e desastres ambientais irreversibles, solicitamos das forzas políticas a necesaria participación e compromiso no tema da prevención dos incendios forestais.

       O presidente da Asociación Veciñal do Saviñao.

       Escairón, a 31 de outubro do 2017.

      No pleno municipal de decembro trátase o tema , pero non se toma medida algunha de actuación a nivel municipal, supeditando as tres forzas políticas toda prevención á iniciativa da Xunta. ¡ imos apañados !

        No mes de xuño do 2018 o Alcalde envía un Bando a todas as casas dos veciños no que se obriga aos particulares e propietarios dos solares próximos aos núcleos e vivendas a adoptar as medidas de prevención de incendios que se mencionan, ameazando con medidas sancionadoras. Por dito motivo elaboramos unha nota de prensa :

         Aínda recoñecendo a parte de responsabilidade que cada veciño ten no cumprimento dunha normativa vixente xa hai anos, consideramos que a aplicación de tales medidas non vai ser posible só coa imposición institucional. En moitos solares e lexítimas será imposible identificar ao propietario dada a imprecisión e desactualización do catastro e, dada a fragmentación das herdanzas, moitos propietarios atópanse lonxe de Galicia e en moitos casos os descendentes dos herdeiros descoñecen as propiedades.

Por outra parte o Bando amosa a inacción da administración en todo este tempo, tanto pola permisividade nas plantacións realizadas recentemente, como pola falta de dotación de medios humanos e presupostarios para afrontar a prevención a longo prazo, para minimizar a ameaza dos lumes no xa debilitado mundo rural.

Neste senso recordamos que no mes de novembro pasado a Asociación propúxolles a todos os partidos da corporación a adopción de catro medidas a nivel municipal, básicas e tecnicamente recoñecidas como necesarias. Daquela o Pleno non adoptou ningunha medida a executar no municipio.

    Agora descárgase dunha maneira ameazante toda a responsabilidade nos propios veciños, pero ¿ onde están as obrigadas actuacións das administracións municipal, provincial e autonómica ? Unha vez máis evidénciase unha grave e repetida carencia de iniciativas por parte do Concello, da Deputación e da Xunta, así como una desatención total cara aos problemas que afectan aos veciños.

DE NOVO A POBOACIÓN TEN QUE SAIR NA DEFENSA DO HOSPITAL DE MONFORTE

Despois de que a Xunta de Galicia presentara, a principios do mes de agosto , un proxecto de lei dunha nova lei de sanidade na que se ameaza de novo aos hospitais comarcais, concretamente ós de Monforte e Burela en Lugo, O Barco en Ourense e o Salnés en Pontevedra, xenérase de novo alarma na comarca.

Segundo a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Monforte, a Área sanitaria destas comarcas baixa de categoría, pasando a ser Distrito dependente de Lugo , co que se perde capacidade de xestión, decisión e contratación, e pode ocurrir que certas especialidades onde hai un só médico, no futuro sexa enviado dende Lugo 2 ou 3 días á semana.

Ademais desaparece a idea de que o paciente é o centro e eixe da asistencia sanitaria, pasando a ser ” os recursos dispoñibles ” o motor das prestación sanitarias, co que é facil deducir que a sanidade dependerá dos recortes presupostarios.

Ademais ábrese a porta á privatización de parcelas da sanidade pública. Sigue leyendo

A ASOCIACIÓN VECIÑAL ALERTA QUE COA DESAPARICIÓN DE LINEAS DE TRASPORTE NA COMARCA, CORRE SERIO RISCO DE DESAPARICIÓN DA SOCIEDADE RURAL.

        Recentemente os veciños do Saviñao comprobamos como desapareceu unha línea de trasporte que unía catro municipios, a que recorría Taboada-Currelos-Escairón-Tuiriz-Monforte, así como unha franxa horaría do itinerario Monforte-Chantada-Santiago, o que prexudica seriamente os desplazamentos con Santiago e coa comarca de Lemos, afectando a accesibilidade ós servizos sanitarios do hospital ou os enlaces co trasporte por ferrocarril ou avión. Esta situación de desaparición de lineas de trasporte por carretera está castigando especialmente ás provincias de Lugo e Ourense, onde hai máis nucleos rurais, de feito en Chantada e Monforte recolleron firmas para enviar á Consellería, e en Quiroga tamén hai protestas.

        A alternativa do trasporte mixto, escolar e público, ofrece moitas dúbidas por canto só facilita o desplazamento no propio territorio municipal, ademais de non estar operativo nos festivos e datas  vacacionais, polo que non soluciona os recortes no trasporte coas comarcas de Chantada ou Monforte.

         Coa aplicación da reducción de líneas de autobús en toda a zona sur de Lugo, cunha poboación envellecida e pouco autónoma, non se fai máis que acelerar a negativa tendencia de concentración de poboación nas cabeceiras de comarca, e o progresivo abandono dos lugares e aldeas. A carencia de servizos obriga a xovenes e maiores a migrar e acercarse a onde os hai.

          Si esta era a  chamada “ lexislatura do rural galego “, decisións como esta colócanos na fase definitiva da desaparición da sociedade rural. Por elo dende a asociación veciñal chamamos a unha concentración de queixas a todo o tecido asociativo, veciñal, político e social da comarca, xa que a problemática é común a todos os municipios e o silencio cómplice dos alcaldes obriga a movilizarse para esixir a reposición dos servizos anulados e a volta inmediata á situación anterior.

          Na data do 10 de novembro sae publicada na prensa a reposición de dous horarios da linea Monforte-Escairón por Pantón e outra da linea Monforte-Currelos a petición do Concello do Saviñao, ambalasdúas moi necesarias para os estudantes do instituto así como para o acceso o hospital. A insistencia das queixas veciñais tivo o resultado buscado.