Noticias, novidades

TRASMÍTESE QUEIXA E SOLICITUDE DOS VECIÑOS DE VILASANTE.

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía e partidos da Corporación Municipal para trasmitirlles unha queixa e solicitude da veciñanza de Vilasante.
Recentemente os veciños de Vilasante dirixíronse a asociación veciñal para denunciar que as augas do alcantarillado, que descende soterrado baixo a capa asfáltica da estrada, fíltranse por unha posible rotura da tubería chegando a mezclarse sen depurar no cauce do rego de Mosiños, coa conseguinte contaminación.
Asemesmo solicitan a habilitación, para disfrute humano e social, da área pública da fonte e lavadoiro de Vilasante que hoxe aparece tapada pola vexetación.
A asociación veciñal faise eco desta preocupación veciñal non atendida ata agora pola Alcaldía, polo que
SOLICÍTA:
1. Reparación da tubería do alcantarillado para evitar a dispersión das augas negras que baixan ata a vella depuradora.
2. Restauración da área pública do lavadoiro e fonte para convertila nun lugar de reunión e memoria dos veciños de Vilasante.
Coa intención de que sexan atendidas estas lóxicas peticións veciñais, solicitamos da Alcaldía e dos partidos da corporación que o tema sexa tratado nun Pleno e se lle dé solución.
Escairón a 5 de maio do 2021.

VALORACIÓN DAS MEDIDAS ADOPTADAS POLO CONCELLO PARA EVITAR O COLAPSO CIRCULATORIO NA ÁREA DA COVA E PROPOSTAS DA ASOCIACIÓN.

Unha vez coñecidas as medidas que adoptou unilateralmente o Alcalde do Saviñao para evitar o caos circulatorio que se produce todos os anos na época estival, a asociación, trala reunión mantida o venres 16 de abril, fixo unha valoración de ditas medidas e emitíu unha serie de consellos E adaptación das medidas.

Dita valoración foille presentada a Alcaldía e ao partido da oposición para que analizen as medidas propostas pola asociación antes do inicio das obras e adopten as solucións necesarias.

Adxuntase escrito :

A Asociación Veciñal do Saviñao, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor, diríxese á Alcaldía do Saviñao e aos partidos da Corporación Municipal coa intención de valorar as medidas para evitar o colapso da área da praia da Cova.

Unha vez coñecidas as intencións da Alcalía para axilizar e desconxestionar os accesos á praia da Cova e dado que a asociación veciñal presentara unha serie de medidas e actuacións na data do 15 de xulio do 2019, procedemos a valorar e analizar dita decisión:

     1- AMPLIACIÓN DAS PLAZAS DE APARCAMENTO.

A creación dunha nova área de aparcamento pode mellorar moderadamente o problema, mais esas dúas zonas de novo aparcadoiro non deberían supoñer un desmonte visible e deberíaN respetar as pezas arboreas existentes con esmerada sensibilidade.

     2- COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS PARA FACILITAR O ACCESO.

Consideramos que os semáforos poden regular o tránsito pero non o volume de ocupación da área. Córrese o risco de convertir nunha longa caravana de vehículos a estrada de acceso e facer maior tapón na área.

Cremos que para regular o tránsito sería moito mais axil e efectiva a UNIDIRECIONALIDADE da estrada dende o desvio para Arxuá, descenso pola actual estrada e subida por Soutomango e Arxuá, sinalizando e permitindo o tránsito bidirectional ós veciños e propietarios das parcelas da zona.

O volume regularíase coa colocación de dous paneis que indicaran o estado de ocupación das plazas de aparcamento na área. Ubicaríanse en Belesar e no Priorato da Cova, anunciando a ocupación total para así disuadir ós visitants de acceder á área xa que sería imposible estacionar.

Sigue leyendo

REFLEXIÓNS SOBRE OS COIDADOS QUE PRECISA A DEVESA DE ESCAIRÓN.

Con ocasión do inicio das actividades da escola-obradoiro de forestal, que comparten os concellos de Pantón, Sober e O Saviñao, nas pezas arboreas da Devesa de Escairón, a asociación veciñal ten que recordar que leva dez anos solicitando uns coidados apropiados para manter en boas condicións este patrimonio natural. Por elo insistimos unha vez mais en conseguir un plan de conservación e proteción deste conxunto e damos a coñecer a nosa opinión.

1- A finalidade da escola-obradoiro que está traballando na Devesa é boa e util: formar profesionais do ámbito forestal que é un sector productivo que abonda no noso territorio.

Pero o que A Devesa precisa urxentemente é unha PODA DE SANEAMENTO PROFESIONAL, o que implica cernar todas as polas secas e en altura, para o que se precisan medios técnicos específicos. Asemesmo necesítase un correcto SELADO TERAPEUTICO dos cortes para evitar a propagación de infeccións.

Un exemplo: hai 3 anos un raio caíu sobre un carballo de dúas guías, unha está totalmente seca, hai que cernala pero o diámetro é considerable polo que unha actuación mal feita sobre esta peza pode traer en consecuencia o secado do tronco común e a perda do carballo. É como si a un ancian que necesita coidados hospitalarios lle mandaran a alguén a cortar o pelo ou as uñas.

2- A Devesa é un conxunto arbóreo, basicamente de carballos, dúns 360 anos de antiguidade. Dende a A.V. levamos tempo solicitando unha FIGURA DE PROTECCIÓN OFICIAL para garantir a pervivencia.

En dúas ocasións solicitamos á Consellería de Medio Rural a figura de Conxunto Arbóreo Senlleiro, dado que hai poucas carballeiras que acrediten tanta antiguidade. Nas dúas ocasións foi denegada. Dende a Alcaldía chegaron a dicir que unha figura de proteción podía condicionar a construción de vivendas nas súas proximidades. Hoxe tan só hai dúas parcelas nas proximidades onde se pode construir.

3- Dende a A.V. tamen solicitamos a INTEGRACIÓN DO LAVADOIRO na Devesa, convertido hoxe nun penoso e raquítico estanque con 3 patos, para habilitalo como ESPAZO DE USO HUMANO.

Solicitamos o vaciado do estanque e a colocacion de tres bancais a modo de pequeño anfiteatro onde se poida ler un libro, reunirse, escoitar un contacontos ou un recital poético, ou mesmo un grupo musical.

Ante todo consistiría en retirar esa verxa de aramio que a dia de hoxe separa o lavadoiro tradicional, conservado en bó estado, do conxunto da Devesa, cando sempre estivo integrado na arboreda.

4- A A.V. ano tras ano ven informando ó Concello das baixas dos carballos que se van producindo, coa finalidade da súa REPOSICIÓN e coa intención de que así se garante a conservación do conxunto.

Ata hai dous anos o Concello era sensible a esta petición e procedía á súa reposición anual. Os dous últimos anos vemos como a Alcaldía deixou de facerse sensible a este tema e abandoou a reposición anual.

Neste último ano pedíamos a plantación de tres pezas, pero a día de hoxe coñecemos que cinco pés de carballos estan totalmente mortos e sete en proceso de secado. Co que ou se vela pola constante reposición ou nun plazo curto de tempo desaparecerá.

Ante todo expresar que o espacio arborado da Devesa de Escairón é o ben patrimonial máis querido e apreciado polos veciños do municipio, pois dende hai mais de trescentos anos moitas foron as xeneracións que xogaron, sestearon, amaron e disfrutaron neste espazo de ensono, polo que a día de hoxe basta preguntar e nos diran que todos estan orgullosos de criarse na Devesa de Escairón.

RECLÁMANSE MEDIDAS PARA MELLORAR AS CONDICIÓNS DE VIDA DOS NOSOS MAIORES.

A asociación veciñal ven de solicitar ó Alcalde e ó partido da oposición que sexa tratado no próximo Pleno dúas medidas para mellorar as condicións de vida dos veciños mais maiores.

O municipio do Saviñao é o único da comarca que carece de residencia pública de maiores e de centro de Día pois a figura dos apartamentos tutelados da praza Maior , privatizada e con contadas e concedidas prazas concertadas, non da cuberto as necesidades  reais por contar con poucas plazas e ser inalcanzable para a maioría das pensións que cobran os maiores do Saviñao, convertíndose en inacesible. A residencia conveniada coa Deputación no 2011 xa está descartada e a outra posibilidade, a dunha residencia xestionada pola Xunta, parece non despertar interese na representación política e nin se intenta. Esta é a carencia mais grave que padece a día de hoxe o noso municipio, motivo polo que propoñemos estas dúas medidas de necesidade inmediata.

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía do Saviñao e á Corporación Municipal coa intención de conseguir os servizos necesarios para mellorar as condicións de vida das persoas  maiores do noso concello.

 

  • SOLICITAR O SERVIZO “XANTAR NA CASA “.

Dende hai dez anos a Xunta de Galiza ofrece este servizo, que consiste en levar a comida aos domicilios das persoas maiores a un prezo económico. Non entendemos como a estas alturas o noso concello é dos poucos da comarca que non o solicitou e nin sequera informou del, polo que a veciñanza descoñece que existe.

Solicitamos que a Corporación Municipal se decida a reclamar este servizo, previa valoración da demanda dende Axuda no fogar, e que inclúa os custos que orixine nos presupostos do presente ano.

 

  • CREACIÓN DUN CENTRO DE DÍA.

A carencia máis grave que arrastra o noso municipio é a falta dunha residencia pública de maiores e dun centro de día, o que obriga ás familias a buscar centros para os nosos maiores noutros concellos. A indesexable consecuencia desta situación é a deslocalización das persoas na idade máis vulnerable da vida.

Aproveitando que este ano vai abrir o novo centro de saúde, propoñemos que se aproveite o edificio do actual ambulatorio, tras as  reformas necesarias, como centro de día.

Dende a Asociación reclamamos que a nosa veciñanza reciba todos os servizos que a administración galega lle ofrece ao conxunto da comunidade. A súa carencia repercute negativamente no segmento de poboación de maior idade e supón unha discriminación para O Saviñao que se debe só á falta de iniciativa da Corporación local.

Solicitando que se trate nun Pleno a conveniencia destes dous servizos esenciais para o noso municipio, despídese atentamente a presidenta da Asociación. Escairón a 14 de xaneiro do 2021.

 

UN MIRADOIRO NA COSTA DE STº ANTÓN DINAMIZARÌA O NORTE DO MUNICIPIO.

A Asociación Veciñal do Saviñao, diríxese á Alcaldía do Saviñao e á oposición coa intención de propoñer a creación dun miradoiro na cima do monte de Santo Antón na parroquia de Piñeiró.

A Costa de Stº Antón representa unha elevación considerable respecto do altiplano do Saviñao situándose a 680 metros de altitude, tan só superada  pola serra da Parrocha xa no concello de Paradela a 837 m..

No cumio da Costa, onde estan os depositos da auga da traída, está ubicado o punto xeodésico 15567 e ó seu carón hai construído un refuxo de cazadores, de planta baixa e cuberta plana.

Dende a parte superior da cuberta da caseta gózase dunha privelexada panorámica de 360º, obtendo con precision unha vista dos límites xeográficos da Ribeira Sacra: a nacente os montes de Samos e avistando detras a serra do Caurel, ó sur Cabeza da Meda e a serra de Manzaneda, a poñente a serra do Faro e ó norte os montes de Portomarín e Paradela.

Sigue leyendo

UNHA NOVA PLANTACIÓN DE EUCALIPTO ABRE A AMEAZA DESTA ESPECIE E DO BOSQUE CADUCIFOLIO QUE CARACTERIZA Ó NOSO TERRITORIO.

Tal e como está recollido nos principios estatutarios, a defensa da natureza e o medio ambiente no territorio do Saviñao é un obxetivo prioritario da asociación e o eucalipto é rexeitado por tratarse dunha especie invasora, pirófita e degradadora da terra e dos acuíferos soterrados. Por iso xa hai úns anos a asociación veciñal integrárase na Plataforma Comarcal contra o eucalipto e no pasado ano solicitábase da Corporación municipal a creación dunha ordenanza que proibira esta especie no territorio municipal.

Consideramos que hai moitas outras alternativas arboreas produtivas e respetuosas coa vexetación imperante no noso territorio. A intención é poñer freo a esta especie para protexer o bosque caducifolio e autóctono que abonda por toda a comarca e o sur de Lugo. Comprobada a nova plantación, diriximos pregunta á Consellería de Montes.

     A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor con DNI 33.812.714 T, diríxese á Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal para preguntar pola idoneidade e permiso para unha plantación de eucaliptos realizada na parroquia de Piñeiró no concello do Saviñao.

     A asociación veciñal confirma a plantación de eucaliptos nunha parcela  de mais de 5 hectáreas situada entre San Saturniño e Vilamor na parroquia de Piñeiró no concello do Saviñao. A parcela en cuestión é a número 30 no polígono 117 con referencia catastral 2705A117000300000UI. Trátase dunha plantación duns 3 anos de antiguidade realizada nun entorno de bosque caducifolio e ubicada na área forestall VIII onde non se recomenda a plantación de eucalipto.

     Analizada a plantación en cuestión, atopamos datos suficientes para rexeitar este tipo de plantacións invasivas e adulteradoras da terra, nunha xeografía cuberta por unha flora autóctona ou espontanea de caducifolias e frondosas. Aportamos as observacións seguintes documentadas con imaxes:

Sigue leyendo

TRASMÍTESE QUEIXA POLA OBRIGADA ESPERA NO EXTERIOR DO AMBULATORIO DE ESCAIRÓN.

A  asociación veciñal diríxese á Comisión municipal de seguemento da Covid-19 para transmitir as queixas da veciñanza polas condicións de espera no exterior do ambulatorio de Escairón para acceder aos servizos sanitarios.

O feito de ter que agardar fóra do ambulatorio, unha medida adoptada como transitoria, parécenos insalubre e contraproducente para os pacientes, especialmente para os maiores, que teñen que permanecer de pé sometidos a condicións climáticas a veces extremas. Ademais, esta medida non evita o contacto e, polo tanto, o risco de contaxio.

Esta situación, que podería entenderse ao inicio da pandemia, seméllanos a estas alturas ineficaz e moi incómoda para a veciñanza. Ademais, non figura nos protocolos da Consellería de Sanidade e non se adoptou noutros concellos da comarca.

Por estas razóns solicitamoslle á Comisión que acabe con esta limitación e que se volva á normalidade, respectando as medidas de prevención e desinfección no interior do edificio, sinalando os asentos dispoñibles e as distancias que se deben manter.

Ao mesmo tempo, débeselles pedir ás persoas usuarias que cumpran escrupulosamente os horarios das citas para evitar aglomeracións.

Por outra parte, solicitamos que se retomen na medida do posible, as consultas presenciais, como se esta a facer noutros centros próximos ao noso concello.

Na procura dunha asistencia sanitaria digna e respectuosa coa poboación, transmítese esta queixa que cremos fundada.

En Escairón, a 14 de setembro de 2020

PROPOSTA PARA A COMPRA POR PARTE DO CONCELLO DO EDIFICIO DOS ANTIGOS SINDICATOS DE ESCAIRÓN.

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía do Saviñao e á Corporación Municipal coa intención de solicitar a adquisición da Casa Sindical da rúa Mendez Nuñez.

A Consellería de Medio Rural é a titular do edificio actualmente valorado nuns 60.000 €, moi lonxe da cifra que pedía hai uns anos ( 240.000 €), é pois un bó momento para prantexarse a compra xa que o Concello presenta na actualidade un superavit económico, polo que esta cifra é perfectamente asumible para as arcas municipais.

O edificio dos antigos sindicatos, actualmente propiedade da Consellería de Medio Rural, é unha construción de cantería de principios do século XX, ubicado nas proximidades da Devesa de Escairón, co que a súa adquisición por parte do Concello garantiría que nese solar non se constrúa en altura, aportando consenso urbanístico a esa zona de ocio.

Dita construción está catalogada como patrimonio civil no PXOUM coa ficha AC-212 e a súa adquisición incrementaría o patrimonio municipal.

Sigue leyendo

SOLICÍTASE RECOÑECEMENTO DE INTERESE MUNICIPAL PARA A RUTA DE SENDEIRISMO

A ruta de sendeirismo da Ribeira Sacra do Miño, deseñada e aberta integramente pola Asociación Veciñal do Saviñao, e hoxe é unha realidade grazas a unha subvención de 30.000 € concedida pola Deputación de Lugo no ano 2012. Aquela axuda posibilitou a sinalización e homologación deste longo camiño como PR-G 162.

A intención da asociación na aposta por esta iniciativa foi a de abrir o primeiro (e único) camiño sinalizado no municipio do Saviñao, e a de conseguir a primeira ruta de sendeirismo homologada no territorio da Ribeira Sacra do Miño, así como contribuir á promoción do territorio Miño, en franca inferioridade fronte a numerosa oferta de actividades no territorio do Sil.

Esta ruta de máis de 36 quilómetros, a mais longa de todas as existentes na Ribeira Sacra, acompaña no seu descenso ò río Miño polos concellos do Saviñao e Pantón, mentres se avistan na outra ribeira do río Chantada e Carballedo.

INTERESE DA RUTA:

Sigue leyendo

NA PROCURA DUNHA DENOMINACIÓN DE ORIXE PARA O ACEITE GALEGO.

No mes de xuño presentamos aos partidos que forman a Corporación Municipal unha proposta para a creación dunha figura que ampare a produción da oliva no noso territorio. Sería unha marca para as terras de Lemos que se agruparía como unha subzona a integrarse na Denominación de Orixe ( D. O. ) Aceite de Galiza. Este cultivo pode chegar a ser un sector de interese para o campo Galego en xeral e o territorio Ribeira Sacra en particular.

EXPOSICIÓN :

     A plantación de oliveiras está experimentando un crecemento considerable na comarca así como tamén no noso municipio, coas expectativas de convertirse nun sector con un gran potencial para a diversificación e o reforzo do noso sector primario, tan necesario para garantir o futuro do noso territorio e fixar poboación.

        O exemplo a seguir témolo nas terras de Quiroga que despois de anos contan coa marca propia Aceite de Quiroga e estan pendentes de conseguir a Denominación de Orixe ( D.O. ) por parte da comunidade Europea.

          No caso do Saviñao a produción aínda esta iniciándose e no pasado ano recolléronse ó redor de 3000 quilos, pero é vital darlle un soporte como é o selo D.O. xa nestes momentos pois, sabendo que comezan a producir aos 5 anos úns 4-5 quilos e que ata os 15-25 anos non acadan unha produción estable de 20-30 quilos, é o momento de situarnos convenientemente para garantir a viabilidade desta nova produción que pode representar un complemento ou mesmo o sustento de produtores do campo.

        Na mostra de FITUR vimos como se vindicaba a D.O. de Quiroga, mais entendemos que suporía un agravio non incluir ó resto da comarca, que goza dunhas condicións climaticas similares, e impulsar unha D.O. galega que diferenciara entre as subzonas de produción histórica ( oliveiras de mais de 100 anos ) e as subzonas de recente produción.

         Por todo o exposto a asociación propón ao Pleno da Corporación do Concello do Saviñao que sexa tratado este importante tema, polo que

SOLICÍTASE:

  • Rexistrar a marca ACEITE DAS TERRAS DE LEMOS que ampare a produción dos concellos De Monforte, Pantón, Sober e O Saviñao.
  • Trasladar á Xunta de Galiza e á Consellería de Medio Rural a petición de crear unha D.O. de ACEITE DE GALIZA na que se inclúa a nosa comarca e que ampare a produción do aceite Galego, diferenciando a produción entre a área histórica ( Quiroga ou Seixalbo en Ourense ) para as oliveiras de mais dun século e as novas áreas con oliveiras, a través de subzonas, na que se rexistraía a subzona de Lemos.
  • Trasladar este acordo aos concellos que conformariamos a subzona: Monforte, Pantón, Sober e O Saviñao, instandoos a facer unha fronte común para a integración da nosa comarca na futura D.O. de Aceite de Galiza.

Coa intención de aportar alternativas aos nosos produtores e na espera de que o tema sexa tratado no próximo Pleno, despédese de Vde. a presidenta da asociación. En Escairón a 8 de xuño do 2020.