Na defensa do común

A ASOCIACIÓN VECIÑAL DENUNCIA GRAVES DEFICINCIAS DE MANTEMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DE ESCAIRÓN, ASÍ COMO A ALARMANTE CARENCIA DE INVESTIMENTOS POR PARTE DO CONCELLO.

        Na data de hoxe, lúns 17 de decembro, os veciños do Saviñao sufriron a carencia de calefacción no Centro de Saúde, feito que se leva repetindo dunha maneira preocupante durante todo este outono. A causa radica no ineficiente sistema de calefacción de biomasa recentemente estreado no concello, pero a Alcaldía non parece ofrecer solución. Pero neste lúns negro non foi a única incomodidade sufrida polos pacientes. Engadíuse a carencia de luz e os contínuos cortes ( denunciados pola asociación, sen resposta ), co que as consultas estiveron inoperantes boa parte da mañán.
A asociación veciñal ven reclamando nos últimos catro anos reformas no centro de saúde. Agora quérenos contentar coa construcción dun novo edificio, pero haberá que esperar como mínimo ata o 2020 para velo funcionado. ¿ teremos que soportar todo este tempo as contínuas derramas, o frio e condicións mais propias doutro século ?.
Preocúpanos que estas carencias nos servizos públicos contrastan co afán recadatorio que leva aplicando esta corporación. Sopórtase un IBI elevadísimo, incrementáronse todas as tasas municipais, co que existe superávit nas contas. Pero esta bonanza económica non repercute nos veciños xa que non existe investimento algún desta corporación municipal. Pola contra, sopórtanse tres dedicacións exclusivas e outra media, algo desproporcionado para un concello de 3.850 habitantes.
Nas vísperas dunhas eleccións municipais a actúal corporación parece máis interesada en organizar citas culinarias populistas que en solucionar as graves carencias e os problemas cotiáns dos veciños. Unha xestión global do Alcalde que pode catalogarse de NEFASTA:

A ASOCIACIÓN VECIÑAL DENUNCIA NOVOS VERTIDOS DA EMPRESA LÁCTEA CELEGA Ó RÍO PESQUEIRAS.

Na data do 11 de novembro do 2016 recibíronse queixas dos veciños polo aspecto das  augas do cauce do río Pesqueiras , en concreto nos lugares de A Veiga e Torno , úns 5-6 quilómetros abaixo da central leiteira. A alarma despertouna os restos flotantes de espuma branca , cun fétido cheiro e o leito opaco das augas.

Recordamos que na primavera deste mesmo ano ADEGA presentou denuncia ante a Confederación Hidrográfica Miño-Sil ( CHMS ) e o SEPRONA, despois do informe elaborado pola asociación veciñal. Asemesmo un veciño afectado tamén se dirixíu ante a CHMS , o Concello e a Consellería de Medio Ambiente. Os feitos son repetidos e continuados , pois ademais destes residuos visuais , comprobamos como case que todas as mañáns percíbese un fétido olor nas proximidades do cauce que vai desaparecendo ó longo do día , o que fai sospeitar que eses vertidos fanse alevosamente pola noite.

Sigue leyendo

DE NOVO A POBOACIÓN TEN QUE SAIR NA DEFENSA DO HOSPITAL DE MONFORTE

Despois de que a Xunta de Galicia presentara, a principios do mes de agosto , un proxecto de lei dunha nova lei de sanidade na que se ameaza de novo aos hospitais comarcais, concretamente ós de Monforte e Burela en Lugo, O Barco en Ourense e o Salnés en Pontevedra, xenérase de novo alarma na comarca.

Segundo a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Monforte, a Área sanitaria destas comarcas baixa de categoría, pasando a ser Distrito dependente de Lugo , co que se perde capacidade de xestión, decisión e contratación, e pode ocurrir que certas especialidades onde hai un só médico, no futuro sexa enviado dende Lugo 2 ou 3 días á semana.

Ademais desaparece a idea de que o paciente é o centro e eixe da asistencia sanitaria, pasando a ser ” os recursos dispoñibles ” o motor das prestación sanitarias, co que é facil deducir que a sanidade dependerá dos recortes presupostarios.

Ademais ábrese a porta á privatización de parcelas da sanidade pública. Sigue leyendo

A ASOCIACIÓN VECIÑAL ALERTA QUE COA DESAPARICIÓN DE LINEAS DE TRASPORTE NA COMARCA, CORRE SERIO RISCO DE DESAPARICIÓN DA SOCIEDADE RURAL.

        Recentemente os veciños do Saviñao comprobamos como desapareceu unha línea de trasporte que unía catro municipios, a que recorría Taboada-Currelos-Escairón-Tuiriz-Monforte, así como unha franxa horaría do itinerario Monforte-Chantada-Santiago, o que prexudica seriamente os desplazamentos con Santiago e coa comarca de Lemos, afectando a accesibilidade ós servizos sanitarios do hospital ou os enlaces co trasporte por ferrocarril ou avión. Esta situación de desaparición de lineas de trasporte por carretera está castigando especialmente ás provincias de Lugo e Ourense, onde hai máis nucleos rurais, de feito en Chantada e Monforte recolleron firmas para enviar á Consellería, e en Quiroga tamén hai protestas.

        A alternativa do trasporte mixto, escolar e público, ofrece moitas dúbidas por canto só facilita o desplazamento no propio territorio municipal, ademais de non estar operativo nos festivos e datas  vacacionais, polo que non soluciona os recortes no trasporte coas comarcas de Chantada ou Monforte.

Sigue leyendo

OPOSICIÓN VECIÑAL Á CONSTRUCCIÓN DUN NOVO CENTRO DE SAÚDE NA ZONA VERDE DA LAMA

Despois do acordo tomado pola Corporación Municipal no Pleno do 21 de abril , polo que se acorda modificar a catalogación dos terreos que hai detras do campo de futbol e pista de tenis da Lama en Escairón , de Dotacional Deportivo a Dotacional Sanitario , a asociación recolle e trasmite o desacordo veciñal a esta agresión . Ademais consideramos que a principal carencia sanitaria do noso municipio non é un novo edificio , senón a dotación suficiente en persoal sanitario .

Recordamos que este foi o primeiro concello da comarca onde se aplicaron os recortes sanitarios , e no 2011 suprimíronse unha praza médica e outra de enfermería . Daquela a protesta veciñal fora masiva e enviáranse case 600 reclamacións persoais ó SERGAS , pero a dotación en persoal quedou mermada , ó mesmo nivel que Pantón con 1000 habitantes menos , ou que Sober con 1.500 veciños menos .

Así na data do 19 de maio enviamos á Consellería de Sanidade e ó Concello o rexeite veciñal á construcción dun novo edificio sanitario , razonado e xustificado .

Sigue leyendo

CONTAMINACIÓN REPETIDA E PERMANENTE DO RÍO PESQUEIRAS . Informe enviado a ADEGA .

        O río Pesqueiras é un afluente do Miño que nace nas proximidades de Escairón , capitalidade do Saviñao , na zona da Lama e na zona do Parque Empresarial . Despois dúns dous quilómetros pasa pegado á central láctea de Celega , para continuar uns 5 quilómetros despois ata o lugar de Pesqueiras , e dende alí iniciar o pronunciado descenso ata a desembocadura no Miño , xusto na base da presa de Belesar .

        Este río foi couto de pesca ata hai uns 20 anos , no que a contaminación exerzeu de verdugo da vida piscícola , e nas súas marxes operaban ata sete muíños .

       Neste febreiro pasado , recibíronse na asociación multitude de queixas polo alarmante estado das augas que baixaban espumosas , e malolentes pese a gran cantidade de choiva caída . De feito as dúas fotos seguintes foron feitas por un veciño que vive nas proximidades do río , no lugar da Veiga , e úns 4 quilómetros e medio despois do paso do cauce pola central láctea de Celega .

1   

2

        Tamén se comprobou o fedorento olor das augas o paso do río baixo a estrada e corredor rápido , á altura do desvio ó lugar de Vilamor e da confluencia do rego Saviñao , úns dous quilómetros e medio máis abaixo da central .

Sigue leyendo

Solicitude de arranxo da estrada LU-611

SOLICITUDE DE ARRANXO DA ESTRADA LU-611 (RUBIÁN-TABOADA), VERTEBRADORA DAS COMUNICACIÓNS NO NORTE DO CONCELLO.

A inicios de xaneiro do 2015 e a instancias de veciños de Xixiriz, retómase esta antiga vindicación e necesidade plurimunicipal. Para conseguir manter poboación no rural e evitar a desaparición a curto prazo da vida rural en Galiza, consideramos básico e imprescindible o mantemento das clasicas vías de comunicación. Non comunican grandes eixos económicos, senón que facilitan a vida económica de moitas e pequenas poboacións que están mantendo poboación e o mesmo tempo produción. Por estes motivos dirixímonos á Consellería responsable de esta vía para expoñer os argumentos que xustifican á intervención.

XUSTIFICACIÓN :

A estrada LU-611 entre Rubián e Taboada supón a vertebración das comunicacións dunha amplia zona rural que manten poboación que implica ós concellos de Bóveda, Paradela, O Saviñao e Taboada.

Esta vía está á espera dunha actualización dende fai máis de vinte anos. Na actualidade presenta un estado de conservación moi deficiente, con erosión moi acusada da capa asfáltica superficial, que nalgúns tramos está prácticamente desaparecida.

Comunica os concellos de carácter netamente rural, con economías basadas na gandería e o leite, e facilita a comunicación entre pequenas pero múltiples localidades pertecentes ós catro concellos. Supón un atallo ou by-pass que une a N-540, entre Lugo e Ourense, e a LU-546 entre Lugo e Monforte de Lemos.

Sigue leyendo

Clamor popular pola suba do IBI e o exceso recadatorio do concello

Dende a Asociación veciñal vémonos na obriga de trasmitir o clamor popular debido ao descontento de todos os veciños e as veciñas do Saviñao pola suba do IBI deste ano, que experimentou un incremento dun 20%, co que as familias se ven seriamente perxudicadas.

Esta desproporcionada suba fraguouse xa hai un ano, cando nos presupostos para o 2014 o equipo de goberno incrementou a tarifa impoñible do 0,55 ao 0,65. O que daquela ninguén sabía era que ese coeficiente ía significar un incremento do 20% no recibo catastral, o que supón en moitos casos recibos de ata 800 ou 1.000 €, máis propios de vivendas ubicadas no centro das grandes capitais.

Este afán recadorio do Concello non é novo, pois como xa denunciara a Asociación no seu momento, tamén se incrementou o recibo de alcantarillado e lixo (nun 120%), todas as taxas municipais (vaos, licenzas, auga), o prezo da gardería (no 100%), etc. Estas subas responden á necesidade do Concello de gravar aos veciños con impostos directos para manter as catro dedicacións exclusivas do equipo de goberno a costa dos petos dos veciños. Hai uns catro anos o Alcalde afirmou, despois de gañar as eleccións, que eses catro salarios ían significar un aforro para o Concello. A realidade é que supuxo un saqueo continuo á veciñanza.

A pesar dos elevados impostos que pagamos, hai unha grave carencia de servizos públicos: non hai unha residencia de maiores accesible e pública, por non quererlle aboar á Deputación a parte correspondente da compra xa executada do solar; a gardería está totalmente privatizada e cuns prezos moito máis elevados dos que se pagan nas “ Galiñas azuis “ concertadas coa Xunta; xa non temos servizo de Protección Civil ou Grumir; tampouco hai centro de día, nin punto de información turística; as actividades lúdicas e formativas son todas pagadas polos asistentes; o cemiterio está privatizado; reducíronse as horas de axuda a domicilio, malia o incremento dun 50% no prezo, etc. É dicir, non hai a mínima contrapartida en prestacións sociais que xustifique este gravamen impositivo.

Sigue leyendo

A desfeita de Diomondi

Na tarde-noite do inocente 28 do nadal de 2010 derrubábase a fachada do palacio obispal de Diomondi, edificio medieval que servía de descanso estival ó obispado lucense. O suceso ben podería atribuirse ás inclemenzas metereolóxicas, de non ser porque dende a última restauración de fai 5 anos xa se lle notaba certa “panza” na fachada ; e de que as dúas ou tres filas de tellas da cornisa N. e O. do edificio levaban desprazadas facia máis de dous anos permitindo filtracións de auga. Sin que ninguén dera nota nin voz de alarma.

O evidente aconteceo. A asociación tivo a sorte-desgraza de dar o aviso de alarma e de denunciar o abandono ó que se somete todo o patrimonio histórico-cultural do noso concello. E elo abrangue dende o concello, ata o crero e a Dirección Xeral de Património, pois ninguén foi capaz de evitar o que para os veciños de “ a pé ” era evidente.

15 días despois do derrubo e díante das choivas torrenciais que seguían a caer, solicitamos á alcaldía que se tomara a iniciativa de cobrir a fachada para evitar a contínua erosión que auga e vento estaban a facer e que se adintelaran os vanos dos ocos. A alcaldía sen permiso de Patrimonio non actuaba (pero ¿pedirían dito permiso ou tan sequera chamarian?). Un mes e 5 días despois lévase a cabo a laboura preventiva de novas erosións: dintelanse ocos de ventás e porta, aplícase un morteiro na desgarrada fachada e apuntálase a estructura exterior do edificio.

Dende a asociación reclámase unha pronta e imprescindible restauración deste notable edificio e conxunto declarado Bien de Interés Cultural, feito no que se suman asociacións de toda Galicia, como foi o caso da asociación de amigos do románico O Sorriso de Daniel. Así na data do 6 de febreiro acoden solidariamente unhas 70 persoas de toda Galicia asociadas ó devandito grupo, sumándose a úns 50 veciños que os esperamos. O catedrático de arte Yzquierdo Perrín comenta datos da egrexa románica. Mª Nieves Peiró resume todo o estudo que leva facendo do edificio obispal e o decano dos arquitectos de Ourense Xan Rodriguez descobre as causas do derrubo e as condicións da necesaria restauración. No acto leuse un comunicado que sería presentado como moción ós 3 partidos políticos do arco parlamentario galego a fín de institucionalizar a conservación do románico como necesidade histórica.

Dous anos despois, a asociación O Sorriso de Daniel acude de novo ó templo a reclamar a falta de restauración . No mesmo acto a institución da egrexa, na boca de Carnero, confirma a falta de fondos para aplicar nesta necesaria actuación. Unha vez máis queda patente a ausencia do necesario dialogo entre os estamentos políticos e crericais para tratar de darlle unha utilidade que xustificase a súa reparación.

Namentras comprobamos como a fragante e descomunal hipoteca da Cidade da Cultura enterra toda iniciativa no campo da historia-património-cultura galegas. Esperemos que queden algúns céntimos sobrantes para restaurar unha peza clave no corredor de templos románicos que dan nome e fama a nosa Ribeira Sacra.

Na data do 27 de agosto do 2014 publícase na prensa a intención da Dirección Xeral de Patrimonio da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia de restaurar o Pazo Obispal, unha moi boa nova cara a conservación do noso patrimonio.

É no verán do 2015 cando felizmente vemos rematada a obra de restauración da fachada do Pazo. Consistíu nun groso morteiro na fachada e reposición dos dinteis da portada e ventanais , así como do retellado da ala do pazo e ubicación dunha plataforma na pranta do interior . Recupérase así unha peza básica no amplio catálogo do románico da Ribeira Sacra que está optando a recibir o recoñecemento de Patrimonio da Humanidade. Recoñecemos e agradecemos o interese da Dirección Xeral de Patrimonio.

No mes de abril do 2016 acode o Conselleiro anunciando que se continuará coas labores de restauración na igrexa , con limpeza da fachada , reforzo da espadana e retellado .

Dende a asociación propúxose darlle unha utilidade ó edificio do pazo . Considérase que sería oportuno que fose utilizado como albergue para os camiñantes do Camiño de Inverno , pois este punto estratéxico está a 100 quilómetros exactos do destino Compostela , e a día de hoxe non hai habilitado ningún na comarca .

compromiso de arranxo

 

¿Que hai da residencia para maiores prometida no 2010?

O Saviñao, con 4.440 veciños é un dos poucos concellos do sur de Lugo que non pode ofertar nin unha soa praza para albergar os nosos maiores. A residencia do edificio público da praza Maior non é públic, pois aínda que Dña. Marujita Somoza cedeuna coa condición de que fora usada como residencia, o Alcalde e a corporación entregáronna a mans dunha empresa privada, a un custo de 1.250 €/mes, que a fai inaccesible para as xubilacións da agraria que se cobran por aquí (uns 560€). Eso sí, amoeblada e acondicinada ata en 3 ocasións con fondos públicos. Estos apartamentos tutelados, que é como se catalogaron, son atractivos para quenes teñen”posibles”, pero ademais tampouco pode acoller”dependentes”, pois elo implicaría mais persoal traballando, co que pouco beneficiou ós nosos veciños mais maiores, quenes andan dispersos, e pode que algo perdidos, polas residencias doutros concellos.

Despois de que no ano 2010 a Deputación aprobara a construcción de varias residencias na provincia, incluida a de Escairón, e de que no 2011 comprara o solar que hai fronte o lavadoiro da Devesa, pasaron os anos e seguimos carentes deste servizo imprescindible para a nosa envellecida sociedade. Pantón, Sober, Bóveda, Taboada, Quiroga, O Íncio, poden ofrecer os seus veciños estancia no lugar onde naceron ¿por qué este atraso social no noso municipio? ¿Onde está atascado este proxecto? Con esta inquietude e preocupación veciñal, a asociación solicita aclaración a esta omisión ou olvido, pois moitas das 20 que foran anunciadas polo ente provincial xa están a piques de abrir.

20 de marzo do 2014.

Sigue leyendo