Noticias, novidades

SOLICÍTASE Á DEPUTACIÓN A LIMPEZA DE MANTEMENTO DO CORREDOR FLUVIAL DO MIÑO POR RIBA DA PRESA DE BELESAR.

A Asociación Veciñal do Saviñao, a través da súa Vicepresidenta Violeta Pérez Figueroa, diríxese á Delegación de Vías e Obras Públicas da Área de Xestión Territorial da Deputación de Lugo , para solicitar traballos de limpeza das cunetas no Corredor do Miño da rede viaria da Deputación no territorio do Saviñao.

A asociación veciñal informa do estado da estrada do Corredor Fluvial do Miño que parte da presa de Belesar paralelo ó río na direción norte. A vexetación invade a estrada de maneira que ocupa o 50 % da calzada, despois de dous anos sin realizarse desbroze de mantemento.

Este corredor, alén da súa finalidade paisaxística e turística, é utilizado polos veciños que posúen terras e viñedos na ribeira esquerda, por riba da presa de Belesar, pero neste momento é imposible o cruzamento de dous vehículos en sentido contrario, o que supón unha importante limitación na circulación.

Esta falta de mantemento está ocasionando conflictos e incomidades no vecindario polo que, coincidindo coa presenza de maquinaria da Deputación no concello do Saviñao, SOLICITAMOS:

A inmediata limpeza e desbroze das cunetas do corredor fluvial do Miño dende o seu punto de partida próximo á presa de Belesar e á Pena de Abeado.

Na espera da pronta solución a este problema, déspédese atentamente a Vicepresidenta da asociación veciñal.

P6194690 copia P6194691 copia P6194692 copia P6194693 copia P6194694 copia

A finais do verán vemos como a Deputación atende esta petición veciñal e procede o desbroze das cunetas do corredor.

FREAR A ENTRADA DO EUCALIPTO NO NOSO TERRITORIO. DENUNCIA DE DÚAS PRANTACIÓNS DE EUCALIPTOS NO SAVIÑAO.

A Asociación Veciñal do Saviñao ven de denunciar á Dirección Xeral de Xestión Forestal da Consellería de Medio Rural dúas prantacións recentes de eucalipto no municipio do Saviñao.

Trátase de dous núcleos, un próximo a Curveixe na parroquia de Santa Mariña de Rosende de 2,118 Has., e outro na Albariza e A Armada na parroquia da Broza de 7,985 Has.

Denúnciase que ditas prantacións teñen un e dous anos, polo que foron realizadas despois da moratoria aprobada pola Xunta contra a proliferación do eucalipto na comunidade.

Dada a proliferación de prantacións ilegais de eucalipto nos concellos do sur de Lugo, maila pertencer á VIII área forestal onde non está recomendada esta especie por Decreto da Xunta de decembro do 2016, a asociación veciñal, amparándose nun dos fins estatutarios básicos como é a protección do medio ambiente, manifesta a clara oposición á proliferación desta especie.

Os argumentos que avalan o rexeite do eucalipto, ó noso entender, son:

 1- Tratarse dunha especie foránea que traería en consecuencia a modificación da paisaxe e da natureza, destrozando os nichos biolóxicos de flora e fauna e alterando os cultivos forestais tradicionais.

2- Ser una especie invasora de moi rápida expansión e colonización do territorio.

3- Tratarse dunha especie pirófita que acelera a extensión dos incendios.

4- Contribúe a desecación do chan e das augas soterradas, causando o empobrezemento acelerado do solo e contribuíndo á aceleración do cambio climático.

 Consideramos que na zona sur de Lugo existen moitas especies de árbores autóctonas e tradicionais que deberían potenciarse dada a súa adaptación e integración, e tamén pola maior rendibilidade económica potencial: carballo, castiñeiro, nogueira, bidueiro, abelaira, frutais ( mazaira, pereira, membrilleira, érbedeira, etc ).

Con estes argumentos a asociación continuará denunciando este tipo de prantacións no municipio por considerar que o benestar xeral e o interese medio ambiental da sociedade do Saviñao debe prevalecer sobre o beneficio económico dos intereses paticulares.

Texto da denuncia 

FOTOS DA PRANTACIÓN DA ALBARIZA:

P2134517 P2134518 copia P2134519 copia P2134520 copia P2134524 copia

CROQUIS DA PRANTACIÓN MARRUBE-CURVEIXE:  croquis correxido copia

CROQUIS DA PRANTACIÓN DA ARMADA E ALBARIZA: croquis Albariza-Armada copia

A ASOCIACIÓN VECIÑAL COLABORA ECOMICAMENTE PARA QUE NURIA LÓPEZ COMPRE UNHA CADEIRA DE RODAS COMPETITIVA.

A atleta máis premiada do Saviñao corre nunha cadeira de rodas. Nuria López vive, traballa e entrena na casa familiar de Licín, sen axudas nin apoio da federación de atletismo, a pesar de ter gañado 30 campionatos de España e outros títulos en copas do mundo, como a de París, na que conseguiu tres podios hai uns meses. Nesta competición, segundo nos contou ela mesma, os medios de comunicación dicían: “Gañou a atleta española”, pero en realidade Nuria non representaba a España, senón que foi a título persoal porque non fora seleccionada pola federación. Isto significa que ademais ten que pagar ela os desprazamentos ás carreiras.

Nestas condicións, e contando só coas pequenas aportaciónsque recibe, fáiselle imposible asumir a compra dunha cadeira de rodas adaptada, que custa 6000€. Agora ten unha de terceira man, moito mellor que a outra que tivo, de quinta man.

Sabendo destas dificultades, a Asociación veciñal do Saviñao decidiu en asemblea facer unha doazón humilde de 500 € para axudala a conseguir os seus obxectivos. Cando a visitamos e coñecemos as súas circunstancias, quedamos impresionados pola valentía, a vontade e a forza que demostra, tendo en conta as dificultades que ten que afrontar. Malia todo, ela segue adiante á súa maneira, porque lle gusta correr e tomar decisións. Desexámoslle moita forza e moitos éxitos.

foto copia

ALEGACIÓNS Á CONSTRUCIÓN DUN SEGUNDO PARQUE EÓLICO EN PARADELA

Unha vez que saíu á información pública a construción dun novo parque eólico no municipio limítrofe de Paradela e como queira que afecta á zona norte do Saviñao, concretamente ós lugares de Valdorraca, Orxaínza, Agra e Souceda, a asociación considera excesiva a proliferación destas infraestruturas, polo que asume as alegacións propostas pola plataforma rural Interior Galego Vivo, á que estamos adheridos.

Na data do 4 de maio rexistramos ditas alegacións no portelo único do Concello dirixidas á Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, para que sexan tidas en conta tanto no estudio de impacto ambiental como no proxecto sectorial.

modelo-de-alegacion-ao-parque-eolico-paradela-en-word

CHARLA INFORMATIVA SOBRE A LECTURA DO RECIBO DA LUZ.

O  venres 25 de marzo a asociación de consumidores ADICAE impartíu por videoconferencia unha sesión formativa na que informaron cómo funciona o sistema eléctrico, qué información conten a nosa factura da luz, o funcionamento da nova tarifa, as vías de reclamación e os hábitos que podemos adoptar para un consumo máis sostible.

O acto organizado pola Asociación Veciñal do Saviñao celebrouse no Auditorio de Escairón e acudiron 20 persoas.

 

 

 

 

 

 

 

cartaz

 

 

P3254751 copia P3254756 copia

 

SÁE Á POXA A ANTIGA CASA SINDICAL, PÍDESE Ó CONCELLO A SÚA ADQUISICIÓN PARA USO SOCIAL.

A Asociación Veciñal do Saviñao, diríxese á Alcaldía do Saviñao coa intención de solicitar a adquisición da Casa Sindical da rúa Mendez Nuñez.

O 3 de febreiro saíu publicado no D.O.G. a poxa pola Consellería de Facenda e Administración Pública do edificio dos antigos sindicatos, dita poxa terá lugar no Edificio Administrativo da Xunta na Ronda da Muralla en  Lugo o próximo 17 de marzo. A poxa pública parte dun primeiro valor de 103.000 €, en segunda 88.000 € e 72.500 en terceira.

O edificio dos antigos sindicatos, denominado Lanca ou Campo da Virxe é unha construción de cantería de principios do século XX, ubicado nas proximidades da Devesa de Escairón, co que a súa adquisición por parte do Concello garantiría que nese solar non se constrúa en altura, aportando consenso urbanístico a esa zona de ocio. Dita construción está catalogada como patrimonio civil no PXOUM coa ficha AC-212 e a súa adquisición suporía un interesante incremento do patrimonio municipal.

O edificio actual de dúas prantas e 750 metros cuadrados por pranta ten capacidade suficiente para albergar no seu interior diversas salas e variadas actividades, polo que a asociación considera distintas posibilidades de uso no caso de ser municipalizado:

 • A planta baixa podería adicarse a Local da Xoventude, unha vella reivindicación que nunca tivo resolución e que trouxo como consecuencia a deambulación das múltiples xeneracións de xóvenes polos bares ou á intemperie por non contar cun lugar de reunión ou a súa marcha a Monforte ou Chantada, causando desarraigo e fuga da xoventude..
 • Poderíase asemesmo baraxar a posibilidade de ubicar nesa ampla planta baixa un Centro de Día para uso e desfrute dos nosos maiores, outra importante carencia de servizos do noso concello. Aínda que para esta actividade a asociación contempla mais idónea a remodelación do edificio de enfronte do antigo ambulatorio.
 • A pranta superior podería distribuirse en varios locais para cesión ó diverso tecido asociativo do municipio para a realización das súas actividades, xa que a día de hoxe non hai posibilidade física de facilitar este dereito recollido no ROF e na LRBRL. Son varias as asociacións que non dispoñen dun local : os cazadores, a Asociación do Cabalo, as mulleres rurais, ou mesmo a nosa Asociación Veciñal do Saviñao .

Dada a inmediatez da poxa e o risco de que este edificio sexa adquirido por un titular privado e particular e considerando esta cifra perfectamente asumible para as arcas municipais, é a última oportunidade que terá o Concello de adquirir este ben patrimonial.

Por todos estes argumentos SOLICÍTASE da Alcaldía a participación na poxa para a adquisición deste inmoble para uso do conxunto da sociedade do Saviñao e dos diversos colectivos asociativos.

Na procura de que se actúe con responsabilidade e sentido de xestión da nosa colectividade, despédese de Vdes. A presidenta da asociación. Escairón a 7 de marzo do 2022.

Unha vez celebrada a poxa, coñecemos que non se presentou ningunha solicitude por este edificio. Aínda hai tempo para que o noso Alcalde recapacite.

DÍANTE DA ACTITUDE ABUSIVA DAS ENTIDADES BANCARIAS, A ASOCIACIÓN VECIÑAL SOLICITA DA CAIXA RURAL A APERTURA DUNHA OFICINA EN ESCAIRÓN.

A Asociación Veciñal do Saviñao, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor, diríxese á Dirección Comercial de Caixa Rural coa intención de solicitar a ubicación dunha oficina no Concello do Saviñao.

Díante das desorbitadas comisións de mantemento que as distintas entidades estan impoñendo ás contas bancarias, a asociación trasmite a demanda dun bó número de veciños de solicitar á Caixa Rural a apertura dunha oficina en Escairón, capitalidade do Concello de O Saviñao.

A día de hoxe neste municipio de 3.550 habitantes tan só operan dous bancos cando ata hai pouco había catro. Comentar que as oficinas operativas estan colapsadas case que a diario con longas esperas no exterior do edificio e horarios de atención ó público moi limitados que xeran descontento nos depositarios, polo que hai moitos veciños dispostos a cambiar a unha entidade bancaria mais racional e próxima á xente.

Por elo solicitamos que valoren a idoneidade da apertura dunha oficina no noso concello.

Na espera da súa resposta, despédese de Vde. a Presidenta da asociación. Escairón a 9 de decembro do 2021.

Na data do 28 de decembro recíbese resposta da entidade no sentido de que debido á gran cantidade de solicitudes que recibiron, non poden respostar satisfatoriamente nun prazo medio e curto.

A A.V. DO SAVIÑAO INSISTE NA NECESIDADE DUN PUNTO LIMPO NO MUNICIPIO.

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no Rexistro Provincial de Asociacións e co nº 14 no Rexistro Municipal, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor, diríxese á Alcaldía e partidos da Corporación Municipal coa finalidade de solicitar a ubicación dun punto limpo no municipìo.

O longo destes dous últimos meses comprobamos como na área adicada a recría, entre o vello campo da Lama e o novo campo de futbol, ía medrando unha extensa área de escombreira, composta de material de obra, mobiliario vello, rodas e outros restos. Como queira que o territorio é de titularidade municipal, consideramos que este novo e amplo punto de verquidos conta co permiso do Concello.

Recentemente víuse como a maigrande parte daqueles materiais foi retirada pero volve a medrar día a día.

Dende a asociación veciñal preguntamos á Corporación municipal si esta escombreira vai ser permitida e si a dinámica vai ser a de continuar acumulando materiais  e periodicamente proceder a súa retirada.

Asemesmo SOLICITAMOS, como xa o fixéramos no ano 2016, a dotación dun Punto Limpo oficial e homologado de depósito de todo tipo de materiais de escombros non orgánicos , xa que é unha das carencias básicas dun municipio do tamaño e características do Saviñao e o actual, coa apertura tan só os sábados pola mañán, é a todas luces escaso e ineficaz. Dito punto limpo debería estar aberto dunha maneira continuada para a súa eficacia e servizo, ben coa presenza dun operario ou cunha previa chamada á un responsable do Concello.

Dende a asociación solicitamos da Corporación Municipal un debate sobre esta carencia e  solución a unha problemática que está ocasionando múltiples pequenos verquidos de escombro en distintos puntos do municipio.

Coa finalidade de ser escoitada esta proposta, despédese atentamente de Vde. A presidenta da asociación. Escairón a 9 de decembro do 2021.

NOVAS SOBRE A S SOLUCIÓNS ADOPTADAS PARA ACABAR COA CONTAMINACIÓN DO RÍO PESQUEIRAS

O advogado colaborador e denunciante persoal da contaminación do río por ser afectado, Jose Manuel López Iglesias, recibe un auto do xuíz preguntándolle que quere facer coa empresa CELEGA á que ven denunciando e pídenos que nos pronunciemos e aportemos o que condideremos.

Dende a asociación temos claro que o obxetivo final desta longa loita é conseguir unha condicións do leito do río correctas e compatibles coa vida animal e vexetal. Enviáramos hai mais de dous anos solicitude a CHMS da verificación analítica da calidade das augas do río unha vez construidas as depuradoras, pero este organismo non considerou respondernos.

Acórdase aportarlle as seguintes accións :

 • Analise completo da auga do cauce unha vez o río atravesa a planta.
 • Reposición e limpeza do leito do río que continúa sen biótica.
 • Sistemas de control de posibles verquidos.

A ASOCIACIÓN VECIÑAL SOLICITA A HUMANIZACIÓN E CONVERSIÓN EN PRAZA DO ESPAZO ENTRE A BIBLIOTECA E O AUDITORIO EN ESCAIRÓN.

 A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía e partidos da Corporación Municipal para propoñer a humanización e posta en valor do espazo do patio entre a Biblioteca e o Auditorio municipais.

Este espazo público, considerado como patio, está na actualidade infrautizado e case que abandoado maila estar ubicado no centro de Escairón. Dende a asociación propoñemos darlle algunha utilidade e humanizalo para que poida ser aproveitado como área de reunión e estancia das/os veciñas.

 Recentemente vimos como se enchía de público na actuación dos Contacontos “ Furafollas”, confirmando a aptitude deste espazo para actividades culturais e escenográficas na tempada de verán.

Dende a asociación propoñemos algunha medidas para que este espazo sexa aproveitado e utilizado a diario pola veciñanza:

 • Eliminación do peche e da valla e conversión deste lugar nunha praza.
 • Retirada do panel exterior para pegada de publicidade.
 • Colocación duns bancos e mesas para uso social.
 • Colocación de dous puntos de luz.
 • Sustitución ou arranxo das pérgolas do Auditorio que presentan un avanzado deterioro.
 • Adecentamento da caldeira da calefación e pintura dun mural para disimular esta instalación.

Coa finalidade de gañar un espazo público que a día de hoxe non ten utilidade, solicitamos da Alcaldía e partido da oposición sexan tratadas estas medidas e valoradas nunha sesión plenaria.

Escairón a 11 de outubro do 20121.