Noticias, novidades

RECLÁMASE REBACHEO URXENTE NA ESTRADA DE TORNO A VILELOS

Tal e como ven acontecendo todos os anos, na estrada provincial 5811 entre Torno e Vilelos, reabríronse de novo numerosas e profundas fochancas na calzada que case imposibilitan o tránsito. Na data do 20 de decembro do 2019 e a petición dos veciños, diriximos solicitude á área de Xestión Territorial da Deputación de pronta intervención e rebacheo para facilitar o tránsito normal.

O tramo afectado supón uns 400 metros nas proximidades de Santa Cruz. Este tramo precisará con tempo unha reposición integral para evitar a contínua apertura de fochancas e zanxar dunha vez por todas co problema.

Adxuntamos solicitude e documentación fotográfica.

texto

PC183425 copia PC183428 PC183429 PC183430 copia PC183431 copia

Na data do 27 de decembro comprobamos como se executou un rebacheado nese tramo. A obra foi feita pola empresa do Saviñao Virgilio, consistíu nun aglomerado en frio das fochancas sen compactación, que aliviará temporalmente a situación. Esperemos que nos meses próximos aborden unha reparación integral deste tramo que ano tras ano ven levantandose.

ENTREVISTA CO ALCALDE DO SAVIÑAO. TEMAS DE INTERESE VECIÑAL POR UNHA MELLORA DA NOSA SOCIEDADE.

O 25 de novembro do 2019 mantemos  unha reunión co Alcalde na que tratamos distintos temas de interese veciñal que non tiveron resposta por parte da autoridade municipal:

1. POSIBILIDADE DE SOLICITAR Á XUNTA A UBICACIÓN DUNHA RESIDENCIA PARA MAIORES E CENTRO DE DÍA.

Considerando que somos o único Concello do sur de Lugo que non conta con ningún servizo público de atención aos nosos maiores, consideramos que está é a maior necesidade do noso municipio na actualidade.

¿ Hai intención por parte da nosa corporación en dirixirse á Xunta para solicitar esta dotación ?. Para elo o Concello podería comprarlle o solar á Deputación e ofrecelo en propiedade para iniciar a petición á Xunta.

Resposta: Afirma que o convenio para unha residencia firmado coa Deputación no ano 2011 aínda está vixente, e que o investimento aprobado de 1.200.000 € está garantido. A intención é conseguir esa residencia, dacordo co PsoE local, con 25 prazas e 23 do centro de Día. Respecto do edificio sindical, a Xunta valora en 90.000 € e o Concello considerao excesivo.

2. ESTADO DE CONTAS DAS FESTAS MUNICIPAIS.

Coa intención de conseguir transparencia nos gastos municipais consideramos imprescindible que as contas das festas se fagan públicas no taboeiro do Concello. Esas contas deberían ser pormenorizadas : Custo total das festas. Aportación do concelllo. Recadación das aportacións veciñais e de empresas. Recadación das atracións e postos. Custo das orquestas. Custo do folión e doutras actividades.

Resposta: Presenta un custo total de 66.000 €, as aportacións persoais: 16.482 €, o recadado das atracións: 5.150 €, publicidade e patrocinio de Celega: 1.500 €, co que o Concello aportou 42.868 €. Comenta que pola lei de Protección de Datos non se poden publicitar as aportacións nominais. Non considera necesaria a publicitación no taboeiro do Concello xa que estas contas foron presentadas nun Pleno municipal.

3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ORDENAMENTO DA CIRCULACIÓN NA ÁREA DA PRAIA DA COVA E ACCESOS.

Valoración das 5 propostas presentadas:

      – Proibición do acceso a vehículos maiores de 6 metros e sinalización da mesma en Belesar e no Priorato da Cova.

      – Pintado das prazas de aparcamento e da proibición de aparcamento nun dos dous lados da estrada.

      – Dende a zona baixo do churrasco e antes do acceso a Seoane establecer o sentido único da circulación, baixada polo Priorato e subida por         Soutomango e Arxuá. Garantir ós usuarios e propietarios o acceso nos dous sentidos ( sinalar a excepción ).

      – Colocar indicadores dixitais en Belesar e no Priorato da Cova que avisen cando o aparcamento está cheo para disuadir do acceso para evitar o colapso.

      – Valorar a opción dun servizo de trasporte cada hora ou media hora que faga o traxecto do Priorato á área da praia ( microbus , tren de tracción de vagóns ).

Resposta: Analizamos esas medidas propostas:

 • Respecto á prohibición do acceso a vehículos maiores de 6 metros, acepta esta medida na temporalidade alta, non no resto do ano.
 • Prohibición de aparacamento nunha das beiras da estrada e pintado das prazas de aparcamento. Totalmente dacordo. Afirma que non aporta mais de 35 prazas.
 • Sentido único do tránsito entre O Priorato da Cova e a praia. Non o vé claro. Comenta a intención de facer rebaixes dun metro e apartadoiros en distintos puntos para facilitar o doble sentido da circulación.
 • Ubicación de indicadores dixitais no Priorato e en Belesar que avisen da ocupación do aparcamento. Opina que non evitaría que quen quixera acceder o fixera e que poderían ter problemas con Tráfico.
 • Opción dun transporte colectivo entre O Priorato e a praia. Cuantificao núns 12.000 € ó mes nos dous meses de temporalidade alta e non sería asumible polo Concello.

Comenta que lle encargaron a Abente un estudo das solución posibles.

Informa da intención dos Concellos de Saviñao e Pantón de continuar o corredor entre Belesar e a Cova ata a área de Maiorga, co que se abriría outra vía de acceso á praia que aliviaría a situación. Aconsellamos máximo celo con esta obra xa que podería ameazar seriamente a paisaxe, que é o argumento básico para conseguir o recoñecemento de Patrimonio da Humanidade.

Sigue leyendo

OS FRECUENTES CORTES DE LUZ ESTAN A PROVOCAR IMPORTANTES PERDAS ECONÓMICAS EN ESCAIRÓN.

Na pasada semana iniciábase a campaña de vacunación antigripal, pero en Escairón tivo que aprazarse, o motivo: as vacunas perderon a cadea do frío debido a un corte de luz e derramáronse.

Pero este feito non é puntual, é case que diario e cotiá, e xa leva tempo provocando que no centro de saúde se perdan vacunas, algunhas de mais de 100 € por unidade que supuxeron miles de euros, xa que cando se vai a luz non hai ninguén do Concello ( que é o responsable do ambulatorio ) que acuda a levantar o diferencial.

Pero a orixe do problema radica nos frecuentes cortes de luz que sofre Escairón, e que hai tres anos xa foran denunciados e demandada solución pola Asociación de Comerciantes de Escairón, e hai dous anos pola asociación veciñal. Reclamábase que a Alcaldía se dirixira diante da empresa eléctrina Energy para acelerar a solución a esta problemática. Parece que non houbo iniciativa algunha por parte do governo municipal, e a día de hoxe continúanse ocasionado importantes perdas económicas, non só nos comercios e particulares , senón tamén nos servizos públicos.

Dende a asociación demándase iniciativa por parte do equipo de governo para que o servizo de electricidade cumpra as mínimas garantías e deixe de provocar custos engadidos. É unha gran paradoxa que se exporte enerxía eléctrica xenerada no territorio e no mesmo haxa graves carencias na calidade da mesma.

É NECESARIO ADOPTAR MEDIDAS PARA EVITAR O COLAPSO CICULATORIO NA PRAIA DA COVA. A ASOCIACIÓN PROPÓN MEDIDAS.

A Asociación Veciñal do Saviñao ven de dirixirse á Alcaldía e ó Secretario do PSOE do Saviñao para propoñer unha serie de medidas a tomar para evitar o colapso circulatorio na área da praia da Cova.

EXPONSE :

A Ribeira Sacra está tendo un recoñecemento case que internacional e prevese que elo atraiga un gran número de visitantes, e a área da praia fluvial da Cova é un dos puntos de máxima concorrencia e cabe esperar que esta demanda vaia en progresivo incremento nos próximos anos. Pero esta xoia natural pode verse ameazada por un desproporcionado fluxo de xente que a propia natureza e xeografía do lugar é incapaz de asumir. Temos que facer que o turismo non sexa unha ameaza senón que sexa sostible e proporcionado ó territorio.

De feito xa nestes dous últimos anos poidemos observar un colapso circulatorio e de aparcamento que orixinou conflictos e reclamou a presenza das autoridades de tráfico para o seu ordenamento. Dunha parte o aparcamento na área non ten ordenamento e apárcase nas dúas beiras, quedando un so carril para o transito de dous vehículos á par.

Ademais o acceso dende O Priorato da Cova ata a área é perigoso por canto a anchura da estrada fai moi axustada a circulación de dous coches á par, bloqueándose a circulación cando baixa un autobus. O propio recoñecemento patrimonial desaconsella unha modificación de ancheamento da estrada, por canto provocaría uns cortes nos balados que dañaría severamente o conxunto da zona e a paisaxe.

É por elo que hai que tomar unha serie de medidas ordenativas a adoptar de inmediato  para evitar o colapso total da área e que todo o encanto e oportunidade desa zona de ribeira acabe denostado ou derramado.

Sigue leyendo

TRASMITIMOS Ó CONCELLO AS QUEIXAS E PETICIÓNS DOS VECIÑOS DE OUTEIRO DE ESCAIRÓN.

O 24 de xuño facemos entrega no concello das queixas e solicitudes tramitidas polos veciños do barrio de Outeiro de Escairón. Reclaman atención urbanística no barrio:

 1. Limpeza da rúa e das taxeas e os rexistros das augas residuais.
 2. Creación de beirarrúas ou pasarelas peatonais .
 3. Limitación da velocidade.
 4. Desbroze da maleza das cunetas.
 5. Dotación de máis contenedores de lixo xa que só hai ún no alto da rúa.
 6. Solución ás edificacións en estado de ruína que ameazan derrumbe.
 7. Presencia de árbores enfermas con risco de caída.
 8. Rotura dalgúns desagües.

Ademais de rexistrar a entrada, entrevistámonos co novo Alcalde, trasmitíndolle as peticións e as firmas recollidas no barrio, un total de 43.

COMENZAN AS OBRAS DO CENTRO DE SAÚDE: NACE AUGA. AS ADVERTENCIAS FORON DESOIDAS.

Neste mes deu inicio a construcción do novo centro de saúde de Escairón e ó pouco de profundizar para a cimentación tiveron que parar a obra por aparición de auga, feito do que xa advertíramos en multiples ocasións ás distintas administracións. É mais que probable que este feito encareza o custo da obra, e quizais esixa a reconsideración técnica da mesma. Porén a Asociación Veciñal do Saviñao denuncia a incompetencia e os despropositos nas actuacións das distintas administracións implicadas nesta obra.

ANTECEDENTES :

Con data do 21 de abril do 2016 o Pleno municipal toma o acordo de iniciar os trámites para facilitar a construcción do edificio sanitario na zona verde e dotacional deportiva da Lama de Escairón. Daquela a asociación dirixira queixa razonada ó Concello para o rexeitamento desta decision. Como non houbo rectificación procedeuse a recollida de firmas dos veciños contra a ubicación elexida, entregadas no Concello e enviadas á Consellería de Sanidade un total de 578 no 5 de setembro.

Con data 18 de maio diriximos escrito á Consellería de Sanidade, e no 16 de xullo remitímosnos ao propio presidente da Xunta, acompanando unha petición razonada e argumentada da reconsideración desta obra. Entre os argumentos esgrimidos, ademais da agresión urbanística, alertábamos do inapropiado do lugar elexido por canto alí nace auga continuamente e de feito está no leito do río Pesqueiras.

A resposta veu da Directora de Recursos económicos da Xunta o 19 de setembro e, nun alarde de técnica professional, afirmase que existen medios técnicos máis que suficientes para solventar ese obstáculo. Hoxe compróbase como o advertido cúmprese xa que ó pouco de perforar e tras unha tempada na que non houbo precipitacións, mana auga en grandes cantidades, co que o problema vai ser grave e crónico.

Tamen o 17 de xuño solicitamos acreditación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil de si os terreos onde se proxectaba a obra estaban nos límites de protección das augas. Como concecuencia abríuse un expediente, pero ignoramos cal foi a súa resolución ou si hai unha resolución expresa para a realización de ditas obras.

Sigue leyendo

O CLUBE CAMPELAS DE PATINAXE ARTÍSTICO NON PODE FACER USO DO POLIDEPORTIVO.

O club de patinaxe Campelas leva anos fomentando este deporte entre as distintas xeneracións que acolle ano tras ano, facendo un traballo encomiable nun deporte que non é maioritario, coas dificultades que elo conleva. Os éxitos que van conseguindo convírteno na mellor representación que hoxe en día ten a nivel deportivo o municipio do Saviñao. De feito ven de conseguir, coa escenificación dunha temática contra a violencia de xénero, a segunda praza nun certame internacional celebrado en Madrid no mes de marzo do 2019.

Nembargantes iste éxito e dedicación non están a recibir o trato que se merece por parte do Concello. Hai dous anos a corporación financiou a renovación da superficie da pista do polideportivo de Escairón, pero as características da pintura empregada fai imposible a práctica do patinaxe ó frear o deslizamento dos patíns. Este feito foi reclamado ó Concello polo propio clube, pero despois de todo iste tempo aínda non se modificou a superficie da pista. Como consecuencia o clube ten que desprazarse aos concellos de Bóveda e Chantada para realizar os entrenamentos, cos custos e contratempos que ocasiona ás nais e país das rapazas e rapazes das distintas idades.

Sigue leyendo

A AUGA DO CONSUMO DA TRAÍDA MUNICIPAL CONTINÚA OCASIONANDO PROBLEMAS AOS VECIÑOS.

        É non nos referimos só o seu precio , que foi incrementado dunha maneira alarmante polo Concello, senón  á desconfianza que xenera o toldosa e sucia cor  e aos custos extras que lle está supoñendo aos veciños as reparacións por esta causa.

     Dende hai tempo e dunha maneira puntual, pero reincidente, a auga do consumo sae sucia, e o Concello non parece tomar iniciativa para solucionar o problema, por elo a Asociación Veciñal do Saviñao dirixíuse á Alcaldía para trasmitir as queixas dos veciños pola mala calidade da auga da rede de distribución municipal.

        Un bó número de veciños acercáronse á asociación veciñal para trasmitir o descontento pola calidade da auga de consumo da rede de distribución municipal. En concreto refiren que en ocasións, coincidindo coas tempadas de tormenta ou de choiva intensa, a auga pública é obscura e opaca, non sendo apta para o consumo directo e aportando unha gran desconfianza para o uso culinario e ata para as funcións de aseo persoal comprobado como quedan sucias as toallas despois do secado corporal.

      Algúns veciños víronse obrigados a cambiar os filtros das caldeiras da calefacción por mor da cantidade de pousos que trae a auga da traída, ocasionando importantes custos nas reparacións e indignando á veciñanza que vé como se incrementou ultimamente o precio da auga, pero non se invirte nas solucións a este problema crónico.  Por elo

SOLICÍTASE do Concello:

         Unha adecuada inversion na renovación ou colocación dos sistemas de filtrado que sexan tecnicamente precisos, na entrada ou na saída das tuberías dos depósitos de almacenamento do monte de Santo Antonio, a fin de solventar estes problemas de sedimentos. Incluso valorar a necesidade de colocar filtros en cada un dos puntos de conexión ás vivendas. A calidade e salubridade da auga de consumo debe estar garantida, só risco de sofrir un serio problema de saúde pública.

         Esperemos que o Alcalde saínte faga unha última acción antes da súa retirada e invirta algunha parte de ese superavit que creou coa suba de todas as tasas e impostos para solucionar os problemas dos veciños.

         Escairón, a 18 de marzo do 2019.

SOLICÍTASE Á DEPUTACIÓN TAREFAS INMEDIATAS DE CONSERVACIÓN DAS ESTRADAS DA SÚA TITULARIDADE NO SAVIÑAO.

      A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Delegación de Vías e Obras Públicas da Área de Xestión Territorial da Deputación de Lugo , para solicitar labouras de mantemento en certas estradas do territorio do Saviñao da rede viaria da Deputación.

    O deterioro das estradas de calesquera responsabilidade ( municipal, autonómica ou provincial ) no territorio do Concello do Saviñao é xeneralizado, pero no caso das estradas que a continuación relacionamos trátase dunha situación de urxente emerxencia, xa que estan impracticables e con alto risco de siniestrabilidade debido as profundas fochancas e a perda da capa de rodadura.

        As vías de comunicación son o elemento indispensable para manter poboación, pois evitan o aillamento das xentes, que é o que leva á emigración e ó éxodo, ó abandono dos lugares e aldeas, en definitiva á desaparición da vida rural.

Sigue leyendo

SOLICÍTASE A REPOSICIÓN DAS SINAIS IDENTIFICATIVAS DAS POBOACIÓNS

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía do Saviñao co fin de trasmitir unha queixa veciñal polo mal estado da sinalización dos lugares.

 No seno da asociación recibíronse queixas polo mal estado da sinalización vertical que nomina aos lugares e aldeas nas estradas de todo o territorio municipal. Despois da última sinalización conseguida a través dun plan Leader hai mais de 12 anos, compróbase como moitas sinais foron tiradas polos tractores de limpeza das cunetas ou mesmo polo gando, e fican no chan, inclinadas ou apoiadas nunha parede. Adxúntanse fotos dalgunhas a modo de exemplo.

Consideramos esta sinalización como imprescindible para dar localización e ubicación a todas as poboacións do municipio, como tamen recoñecemos que no seo momento foi amplia e exaustiva, e aportou uniformidade e nomeou ó conxunto do territorio. Por elo rexistramos no Concello solicitude de reposición e fixación das sinais que foron movidas e nos mesmos puntos onde se atopan, así como a súa limpeza, e cos mesmos elementos orixinais que, debido a súa solidez e consistencia, permiten ser reutilizadas sin que elo supoña unha gran inversión nin custo, só vontade para facelo

O que se fai en Escairón a 11 de marzo do 2019.

P3073584 P3073585 P3073589 P3073590 P3073591 P3073592 P3073593