Noticias, novidades

DÍANTE DA INOPERANCIA INSTITUCIONAL, ENVÍASE BUROFAX Ä VODAFONE SOLICITANDO A RETIRADA DAS ANTENAS DE MONDAVIDE.

Dado que pese ós esforzos dos veciños do barrio onde estan ubicadas as instalacións, pese a dirixirse á Valedora do Pobo e pese a resposta da Alcaldía de pedir un informe técnico para a reubicación das antenas que non se fai realidade, a A.V. diríxese directamente por burofax á empresa Vodafone España para razonar esta antiga reclamación veciñal.

La Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita con el nº 13651 en el registro provincial de asociaciones, con CIF G 27401157 a través de su Presidenta Celia Ferreiro Riazor se dirige a la empresa Vodafone-España con el fín de solicitar el cambio de ubicación de las antenas de telefonía movil de la localidad de Escairón ( ayuntamiento O Saviñao ).

Por el presente burofax, la asociación trasmite esta reiterada petición vecinal, por ser considerada dicha instalación una amenaza para la salud. Se trata de dos estaciones radioeléctricas de GSM y UMTS colocadas en depósito de agua en el barrio de Mondavide de Escairón, en suelo y nucleo urbano, codificada con el n.º 15621, que reciben permiso municipal de instalación el 6 de noviembre de 1997 a nombre de la empresa AIRTEL. La instalación se completa en 2003.

La preocupación vecinal viene de la alarma provocada por la contabilización de unos 20 casos de cancer entre el vecindario de un perímetro de 400 m de las antenas, lo que supera la prevalencia estimada en el Estado.

La reclamación vecinal para el cambio de ubicación comienza en 2004 cuando se entregan 150 firmas a la Alcaldía solicitando su retirada. En 2011 y coincidiendo con la inmediatez de la caducidad del contrato, la Asociación Veciñal do Saviñao solicita de la Alcaldía el cambio de ubicación de la instalación y el alejamiento de las viviendas. Pese al compromiso verbal del Alcalde, en 2012 el permiso es renovado con la misma localización. El pasado año 2022 los vecinos del barrio afectado se dirigen a la Valedora do Pobo de Galicia, tras lo cual el Alcalde se compromete a solicitar un informe técnico para valorar una nueva ubicación.

Los argumentos que aluden los vecinos son:

– Estan ubicadas en un “entorno sensible” dada la proximidad de las antenas a las viviendas, situadas a menos de 100 m., así como al colegio de enseñanza primaria de Escairón ( CPI Lopez Suarez ), a diversos talleres y al cuartel de la Guardi Civil.

– La existencia de numerosas áreas para una nueva ubicación que no cause preocupación a los vecinos, de hecho no existe ninguna instalación similar de otras compañías ubicada en zona urbana.

– La consideración de Principio Precautorio que aconseja la adopción de medidas preventivas ante una alerta social por la amenaza contra la salud sentida por la población.

– La existencia de un Código de Buenas Prácticas para la instalación de infraestructuras de telefonía movil.

Despues de este largo historial de reclamaciones vecinales y mentiras institucionales, la asociación vecinal solicita de la empresa responsable Vodafone, la retirada de dichas antenas y el cambio de ubicación, siempre fuera de suelo urbano y nunca a menos de 500m. De las viviendas y a menos de 1000 m. de centros de carácter público.

En espera de que de una vez por todas se dé solución a esta petición y se atienda esta preocupación social, se despide atentamende de Uds. la Presidenta de la asociación.

En Escairón, a 30 de junio de 2023.

 

A ASOCIACIÓN RECLAMA DO CONCELLO A ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR O CONFLICTO CIRCULATORIO NA RÚA ROSALÍA DE CASTRO DE ESCAIRÓN.

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións, e co nº 14 no rexistro municipal, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor, diríxese á Alcaldía do Saviñao co motivo de solicitar a adopción de medidas para solucionar o conflicto circulatorio na rúa Rosalía de Castro de Escairón.

É notorio o conflicto circulatorio que día tras día e ás horas laboráis se repite na rúa Rosalía de Castro. A angostura da rúa e o feito de aparcar a ámbalas dáus beiras provoca que sexa imposible circular simultáneamente dous veículos en sentido oposto, tendo que orillar e esperar os dun sentido para permitir o paso ós do outro.

Esto agrávase coa circulación de veículos de grande tonelaxe, camións de gando, de pienso, forestais, de reparto, de leite e de asfalto que transitan por esta rúa para atravesar Escairón. Recordar que asemesmo nesta rúa está o Colexio, o que engade presión ó tránsito rodado.

Dende a asociación instamos ó Concello a adoptar canto antes medidas para dar solución a este problema circulatorio crónico. Por elo PROPOÑEMOS :

         1.- Aparcamento alternativo por quincenas en cada unha das beiras da rúa, tal e como está ordenado e funciona na Avenida Buenos aires.

         2.- Desvio dos camións de grande tonelaxe polas estradas de circunvalación, que ofrecen diversas alternativas, para evitar o tránsito polo centro de Escairón e desconxestionar así a circulación.

Na  procura dunha solución definitiva a este incordio diario que afecta á capitalidade do municipio, despídese atentamente de Vde. a Presidenta da asociación. Escairón á 11 de abril do 2023.

Na data do 23 de xuño iníciase o pintado da rúa, proíbindo o aparcamento na marxe dereita de toda a rúa. Agradecidos por coller algunha suxerencia.

SOLICÍTASE DO CONCELLO A LIMPEZA DO ACCESO Á STº. ESTEVO DE RIBAS DE MIÑO.

A igrexa románica de Stº. Estevo, declarada BIC, é unha das máis representativas da Ribeira Sacra e por elo é importante o número de visitantes que recibe.

Recentemente e dada a súa relevancia, levouse a cabo o acondicionamento con aglomerado da estrada de acceso pero a día de hoxe ofrece unha imaxe de abandono pola vexetación que invade as cunetas e o espazo do estacionamento próximo ó monumento xa que no pasado ano non foi desbrozada.

SOLICÍTASE :

A limpeza de mantemento da maleza das cunetas e beiras da estrada de acceso para ofrecer unha imaxe dacordo coa relevancia do singular templo románico. 23 de xaneiro de 2023.

TRASMÍTESE Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL PETICIÓN DOS VECIÑOS DO GORGOZO E XUVENCOS DE SEGURIDADE VÍAL Ó PASO DA ESTARDA POLOS NÚCLEOS HABITADOS.

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Delegación de Vías e Obras Públicas da Área de Xestión Territorial da Deputación de Lugo , para solicitar a adopción de medidas para que se repete a limitación da velocidade polos lugares de Xuvencos e O Gorgozo da estrada provincial LU-P 4102.

Os veciños do Gorgozo e de Xuvencos, por onde transita a estrada de dominio provincial LU-P 4102 entre Ferreira de Pantón e Currelos, estan preocupados pola alta velocidade de paso dos veículos que pon en risco o desplazamento e a mobilidade peonil dos moradores destes dous lugares.

Por elo reclaman da Deputación Provincial medidas que fagan posible o cumprimento da limitación da velocidade a 50 qm/h. ó paso da estrada por entre as vivendas e a zona poboada.

SOLICÍTASE:

  • Colocación de badenes transversais na calzada que obriguen a aminorar a velocidade.

  • Ubicación de dúas sinais luminosas intermitentes ó comezo da zona poboada, unha en cada sentido da circulación, da proibición do tránsito a mais de 50 qm/h. que advirtan e alerten da limitación da velocidade.

Na procura da seguridade dos veciños e de facilitar a natural interelación entre eles na zona habitada e de que sexan atendidas as súas lóxicas peticións, despédese de Vde. a Presidenta da asociación veciñal.

Escairón, a 5 de decembro do 2022.

SOLICÍTASE Á AXENCIA DE TURISMO DE GALIZA A POSTA EN USO PÚBLICO DOS SERVIZOS HIXIÉNICOS DO ALBERGUE DE DIOMONDI.

 

Despois de recibidas queixas pola negativa do persoal do albergue a facilitar o uso dos sanitarios do edificio á todos os que non pernocten nel, a asociación remítese á S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, dependente da Axencia de Turismo de Galiza e responsable da rede de albergues da Xunta.

Cada vez é maior o número de peregrinos e de visitantes desta estratéxica igrexa románica polo que é necesario pensar na habilitación dúns servizos hixiénicos para cubrir as necesidades máis básicas das persoas. No lugar non existe esta imprescindible infraestrutura e pódese aproveitar eficientemente o existente no palacio obispal e agora albergue público, recentemente restaurado e coa rede de depuración adecuada. Diriximos solicitude ós responsables directos do edificio:

É importante sinalar que a igrexa románica de Diomondi, declarada Ben de Interese Cultural, recibe numerosas visitas pola súa importancia arquitectónica. Ademais, comeza a ser numeroso o número de peregrinos que fan o Camiño de inverno e transitan por alí.

Tendo en conta que o albergue está situado no Pazo obispal, un edificio contiguo á igrexa, parece lóxico que as persoas que visitan o templo románico poidan usar os servizos sanitarios do albergue. Non obstante, a nosa asociación recibiu queixas de visitantes aos que se lles negou o acceso a estas instalacións.

Dado que o albergue é un edificio público que forma parte da rede do Camiño de Santiago e que non existen outros servizos hixiénicos nos arredores, consideramos que se lles debe permitir o acceso ás súas instalacións sanitarias ás persoas que se achegan á igrexa de Diomondi, o que contribuirá, sen dúbida, a manter a limpeza no entorno do conxunto monumental.

Por estes motivos SOLICITAMOS da S.A. de Xestion do Plan Xacobeo                 que realice as xestións oportunas para facilitarlle o uso deses servizos ao público que o solicite.

Á espera dunha resposta, despídese atentamente a Presidenta da Asociación veciñal. Escairón a 23 de novembro do 2022.

ENVIO Ó CONSORCIO DE TURISMO DA RIBEIRA SACRA DUN PAQUETE DE MEDIDAS PARA EVITAR O COLAPSO CIRCULATORIO DOS ACESOS Á PRAIA DA COVA.

Dada a escasa receptividade do Concello do Saviñao ás medidas que dende a asociación se lle presentaran ata en catro ocasións, na última asemblea decidíuse aproveitar o portal de participación cidadá aberto polo Consorcio de Turismo para enviarlle un paquete de 5 medidas e unha recomendación para dar solución a este novo problema.

A área da praia da Cova convertíuse nos últimos anos nun dos puntos máis visitados do territorio Ribeira Sacra o que trouxo consigo a masificación e o conseguinte colapso circulatorio dadas as características das estradas ribeireñas que configuran a paisaxe en todo o conxunto da Ribeira Sacra.

Agora, unha vez rematado o verán e comprobado unha vez mais o caos e o colapso do tráfico nos accesos á praia da Cova, consideramos que é o momento de propoñer alternativas para salvar esta singular área dunha morte de éxito. Coñecida a posta en marcha polo Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra da plataforma de participación cidadá “Participa Ribeira Sacra” e como queira que a asociación veciñal propuxera á Corporación municipal do Saviñao, ata en catro ocasións, diversas alternativas para aliviar o tráfico nesa zona e non foran tomadas en consideración moitas delas, consideramos oportuno dirixirnos á entidade do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra para que se tomen medidas co tempo suficiente e coa finalidade de conseguir unha mobilidade sostible e dar solución dunha vez por todas a esta problemática que ameaza ó noso vulnerable territorio.

As propostas da Asociación Veciñal do Saviñao son:

1- Microbús lanzadeira. Xa iniciado este servizo no presente ano pero cremos que a saída debería facerse dende Fión, na bocaribeira, dado que a maigrande parte dos visitantes da praia proceden de fora do Saviñao e non chegan a pasar sequera por Escairón, punto de partida no ano que remata. Para elo habería que habilitar un prado como espazo de aparcamento dende o que partiría dito microbus. Poderíase valorar un Segundo servizo de microbus con punto de partida dende Belesar.

2- Circulación unidirecional do tráfico dende o desvio á Arxuá, pouco antes da igrexa románica da Cova, permitindo ó tránsito bidirectional aos propietarios de terras na ribeira, coa conseguinte sinalización. A baixada faríase pola igrexa da Cova e a subida por Soutomango e Arxuá. Quedaría un curto espazo bidirecional duns 400 metros onde se xuntan as dúas estradas e onde poderían colocarse uns semáforos.

3- Sinalización da proibición da circulación de veículos superiores a 6 metros de lonxitude, dadas as pechadas curvas existentes para advertir da imposibilidade de acceso dos grandes autobuses.

4- Sinalización do ancho da estrada para evitar a baixada dos grandes veículos.

5- Ubicación de paneis dixitais nas zonas de estacionamento e saída dos microbuses, en Fión e Belesar, que avisen da ocupación total co coche.

6- Evitar a toda costa a modificación da paisaxe, renegando de toda idea de ampliar o ancho da estrada coa apertura de chamativos e aparatosos taludes.

Coa intención de conseguir un turismo de calidade e sostible, compatible coa delicada orografía e paisaxe da Ribeira Sacra e de que sexan consideradas ditas medidas para evitar o colapso circulatorio nunha zona de visita masiva, despédese atentamente de Vde. a Presidenta da asociación veciñal.

XORNADA DE OCIO E VIAXE POLA PROVINCIA.

Na data do 4 de outubro  realízase a viaxe concedida pola Deputación incluida no programa “ Coñece a túa Provincia”. Visítase o castro e museo de Viladonga, o lugar de Meira e Fonte Miña. A xornada foi disfrutada por 23 veciños e asociados. As sensacións trasmitidas polos veciños que acodiron foron moi positivas e desfrutaron desta xornada polo que haberá que estar atentos e repetir solicitude para aceder a estas actividades públicas.

RECLÁMASE SOLUCIÓN DEFINITIVA Ó FEÍSMO CRÓNICO DO HOTEL INACABADO DE BELESAR.

O 29 de setembro rexistramos no Concello a solicitude.

A Asociación veciñal do Saviñao, diríxese á Alcaldía do Saviñao para solicitar información acerca do proxecto do hotel-museo de Belesar e do futuro desa edificación.

O burgo de Belesar é un punto de interese clave na Ribeira Sacra pola importante cantidade de xente que o visita e fai a ruta  bordeando o Miño ata a praia da Cova e por outros moitos motivos: por alí transcorre o camiño de inverno a Santiago, alí está o embarcadoiro dos catamaráns do Miño, á parte da beleza e a singularidade da aldea.

Neste fermoso e concorrido lugar está ubicado un dos puntos de FEISMO máis escandaloso e máis antiguo da Ribeira Sacra. Trátase da estructura inacabada do proxecto de hotel que o empresario Fortes iniciara hai máis de 15 anos e que aínda hoxe permanece paralizado.

Dende a asociación ínstase a rematar con esta evidente inacción institucional e a iniciar unha rápida actuación que dea solución a este despropósito urbanístico.

Por todo o cal SOLICÍTASE:

  • Información sobre a situación actual na que se atopa o edificio no que se refire á normativa urbanística.
  • A toma dunha decisión que remate con este feísmo situado nun lugar estratéxico, e que prexudica notoriamente a paisaxe e a imaxe da Ribeira Sacra.

Na procura dunha rápida solución a esta anomalía urbanística que se enquistou na nosa paisaxe e polo ben común do territorio Ribeira Sacra, despídese de vostede a Presidenta da Asociación.

No mesmo día entrevistamonos co arquitecto municipal quen informa de que o pleito ven dende o 2004. Trala denuncia da APLU e a solicitude de derrubo total, un recurso díante do TSXG faia a favor do empresario. Dende entón reciben os informes sectoriais favorables pero deben esperar a recalificación do terreo. No mes de decembro do 2021 apróbase dita recalificación polo que a intención é a de rematar a obra, para o que deben presentar novo proxecto e recibir os informes sectoriais favorables, o que vai retrasar úns anos o remate do edificio.

PA024812 copia PA024811 copia PA024810 copia PA024808 copia PA024806 copia PA024805 copia PA024804 copia P9304802 copia

TRASMÍTESE A PETICIÓN VECIÑAL DA RETIRADA DAS ANTENAS DE TELEFONÍA DE MONDAVIDE ( ESCAIRÓN ).

A Asociación Veciñal do Saviñao, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor con DNI 33.812.714 T, diríxese á Alcaldía do Saviñao co motivo de solicitar a retirada das antenas de telefonía no barrio de Mondavide.

Recibida na asociación queixa pola ausencia de resposta por parte da Alcaldía á recente solicitude feita polos veciños do barrio de Mondavide en Escairón para a retirada das antenas de telefonía mobil próximas ás casas e que xa motivaron unha denuncia á Valedora do Pobo, a asociación veciñal diríxese á Alcaldía para reiterarlle esta petición xa que dita instalación é considerada polo vecindario como lesiva e perigosa para a saúde.

Esta desconfianza veciñal ven motivada pola gran cantidade de casos de cancro que se deron en varias familias do barrio. Pode que se trate dun azar ou ben que os campos electromagnéticos teñan algo que ver, este dilema non vai ter unha resposta cintífico-pericial inmediata, nin unha certeza, pero este rexeite ás instalación xa ten un longo recorrido.

No ano 2004, coincidindo co desmatelamento doutra antena en Santalla, xa fora solicitada a retirada da de Mondavide adxuntando unhas 150 firmas e obtendo daquela o compromiso da Alcaldía da súa retirada, cousa que nunca se executou. Posteriormente no ano 2011 a asociación veciñal reitera esta petición de retirada, coincidindo coa inmediatez da caducidade do contrato de arrendamento. Outra negativa por resposta e a día de hoxe as antenas continúan sendo unha ameaza percibida polos veciños de Mondavide.

Por todo esto a asociación veciñal SOLICITA da Alcaldía:

  • Información acerca da data de caducidade do contrato de dita instalación.
  • Información da cantidade percibida polo Concello polo arrendamento de dito servizo.
  • A retirada inmediata das instalación por ser considerada polos veciños unha ameaza para a súa saúde.

Na espera dunha atención ás demandas e queixas da veciñanza e dunha garantía para a salubridade da poboación, despédese atentamente de Vde. A Presidenta da asociación.

Escairón, a 8 de setembro do 2022.

SOLICÍTASE Ó CONCELLO AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Visto o incremento dos prezos no presente ano que comprometerá a economía das familias e dada a inmediatede da apertura do curso escolar, a asociación solicita a urxente apertura de axudas do Concello para material escolar para familias con necesidade económica e que non teñen  a cobertura das axudas da Xunta de Galicia, tal e como se ven facendo noutros municipios próximos.

Na espera dunha resposta a este tema de necesidade real, despídese de Vde. A Presidenta da asociación.