SOLICÍTASE A CONVERSION DO INUTILIZADO ESPAZO ENTRE A BIBLIOTECA E O AUDITORIO EN PLAZA PÚBLICA.

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía do Saviñao co motivo de mellorar os espacios públicos e comúns do municipio.

Tal e como se acordara na última reunión mantida co Alcalde, a asociación veciñal presenta propostas concretas para humanizar o espazo entre a Biblioteca e o Auditorio de Escairón para convertir esa área en plaza. Considerando que este espazo público está infrautilizado e pechado, presentamos as seguintes propostas de actuación:

1-Finalidade de uso: Como lugar de estancia e reunión, como plaza pública e podéndose utilizar para pequenos actos culturais ó aire libre.

2- Actuacións propostas:

1-Retirada do peche de forxa para convertilo en espazo aberto.

2- Apertura do cancelo de aceso que está permanentemente pechado.

3- Colocación de bancos e mesas móviles para facilitar o multiuso.

4- Conexión para aceso de medios de imaxe e són.

5- Adecentamento da pérgola do auditorio, moi deteriorada, ou ben retirada da mesma.

6- Pintura dun mural no edificio da caldeira da calefacción.

7- Dotación de dous puntos de luz

Na procura de dar utilidade e ampliar os espazos comúns de disfrute dos veciños e a espera dunha pronta resposta, despídese atentamente de Vde. a Presidenta da asociación.

En Escairón, a 11 de decembro do 2023

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail