Noticias, novidades

UN MIRADOIRO NA COSTA DE STº ANTÓN DINAMIZARÌA O NORTE DO MUNICIPIO.

A Asociación Veciñal do Saviñao, diríxese á Alcaldía do Saviñao e á oposición coa intención de propoñer a creación dun miradoiro na cima do monte de Santo Antón na parroquia de Piñeiró.

A Costa de Stº Antón representa unha elevación considerable respecto do altiplano do Saviñao situándose a 680 metros de altitude, tan só superada  pola serra da Parrocha xa no concello de Paradela a 837 m..

No cumio da Costa, onde estan os depositos da auga da traída, está ubicado o punto xeodésico 15567 e ó seu carón hai construído un refuxo de cazadores, de planta baixa e cuberta plana.

Dende a parte superior da cuberta da caseta gózase dunha privelexada panorámica de 360º, obtendo con precision unha vista dos límites xeográficos da Ribeira Sacra: a nacente os montes de Samos e avistando detras a serra do Caurel, ó sur Cabeza da Meda e a serra de Manzaneda, a poñente a serra do Faro e ó norte os montes de Portomarín e Paradela.

Sigue leyendo

UNHA NOVA PLANTACIÓN DE EUCALIPTO ABRE A AMEAZA DESTA ESPECIE E DO BOSQUE CADUCIFOLIO QUE CARACTERIZA Ó NOSO TERRITORIO.

Tal e como está recollido nos principios estatutarios, a defensa da natureza e o medio ambiente no territorio do Saviñao é un obxetivo prioritario da asociación e o eucalipto é rexeitado por tratarse dunha especie invasora, pirófita e degradadora da terra e dos acuíferos soterrados. Por iso xa hai úns anos a asociación veciñal integrárase na Plataforma Comarcal contra o eucalipto e no pasado ano solicitábase da Corporación municipal a creación dunha ordenanza que proibira esta especie no territorio municipal.

Consideramos que hai moitas outras alternativas arboreas produtivas e respetuosas coa vexetación imperante no noso territorio. A intención é poñer freo a esta especie para protexer o bosque caducifolio e autóctono que abonda por toda a comarca e o sur de Lugo. Comprobada a nova plantación, diriximos pregunta á Consellería de Montes.

     A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor con DNI 33.812.714 T, diríxese á Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal para preguntar pola idoneidade e permiso para unha plantación de eucaliptos realizada na parroquia de Piñeiró no concello do Saviñao.

     A asociación veciñal confirma a plantación de eucaliptos nunha parcela  de mais de 5 hectáreas situada entre San Saturniño e Vilamor na parroquia de Piñeiró no concello do Saviñao. A parcela en cuestión é a número 30 no polígono 117 con referencia catastral 2705A117000300000UI. Trátase dunha plantación duns 3 anos de antiguidade realizada nun entorno de bosque caducifolio e ubicada na área forestall VIII onde non se recomenda a plantación de eucalipto.

     Analizada a plantación en cuestión, atopamos datos suficientes para rexeitar este tipo de plantacións invasivas e adulteradoras da terra, nunha xeografía cuberta por unha flora autóctona ou espontanea de caducifolias e frondosas. Aportamos as observacións seguintes documentadas con imaxes:

Sigue leyendo

TRASMÍTESE QUEIXA POLA OBRIGADA ESPERA NO EXTERIOR DO AMBULATORIO DE ESCAIRÓN.

A  asociación veciñal diríxese á Comisión municipal de seguemento da Covid-19 para transmitir as queixas da veciñanza polas condicións de espera no exterior do ambulatorio de Escairón para acceder aos servizos sanitarios.

O feito de ter que agardar fóra do ambulatorio, unha medida adoptada como transitoria, parécenos insalubre e contraproducente para os pacientes, especialmente para os maiores, que teñen que permanecer de pé sometidos a condicións climáticas a veces extremas. Ademais, esta medida non evita o contacto e, polo tanto, o risco de contaxio.

Esta situación, que podería entenderse ao inicio da pandemia, seméllanos a estas alturas ineficaz e moi incómoda para a veciñanza. Ademais, non figura nos protocolos da Consellería de Sanidade e non se adoptou noutros concellos da comarca.

Por estas razóns solicitamoslle á Comisión que acabe con esta limitación e que se volva á normalidade, respectando as medidas de prevención e desinfección no interior do edificio, sinalando os asentos dispoñibles e as distancias que se deben manter.

Ao mesmo tempo, débeselles pedir ás persoas usuarias que cumpran escrupulosamente os horarios das citas para evitar aglomeracións.

Por outra parte, solicitamos que se retomen na medida do posible, as consultas presenciais, como se esta a facer noutros centros próximos ao noso concello.

Na procura dunha asistencia sanitaria digna e respectuosa coa poboación, transmítese esta queixa que cremos fundada.

En Escairón, a 14 de setembro de 2020

PROPOSTA PARA A COMPRA POR PARTE DO CONCELLO DO EDIFICIO DOS ANTIGOS SINDICATOS DE ESCAIRÓN.

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía do Saviñao e á Corporación Municipal coa intención de solicitar a adquisición da Casa Sindical da rúa Mendez Nuñez.

A Consellería de Medio Rural é a titular do edificio actualmente valorado nuns 60.000 €, moi lonxe da cifra que pedía hai uns anos ( 240.000 €), é pois un bó momento para prantexarse a compra xa que o Concello presenta na actualidade un superavit económico, polo que esta cifra é perfectamente asumible para as arcas municipais.

O edificio dos antigos sindicatos, actualmente propiedade da Consellería de Medio Rural, é unha construción de cantería de principios do século XX, ubicado nas proximidades da Devesa de Escairón, co que a súa adquisición por parte do Concello garantiría que nese solar non se constrúa en altura, aportando consenso urbanístico a esa zona de ocio.

Dita construción está catalogada como patrimonio civil no PXOUM coa ficha AC-212 e a súa adquisición incrementaría o patrimonio municipal.

Sigue leyendo

SOLICÍTASE RECOÑECEMENTO DE INTERESE MUNICIPAL PARA A RUTA DE SENDEIRISMO

A ruta de sendeirismo da Ribeira Sacra do Miño, deseñada e aberta integramente pola Asociación Veciñal do Saviñao, e hoxe é unha realidade grazas a unha subvención de 30.000 € concedida pola Deputación de Lugo no ano 2012. Aquela axuda posibilitou a sinalización e homologación deste longo camiño como PR-G 162.

A intención da asociación na aposta por esta iniciativa foi a de abrir o primeiro (e único) camiño sinalizado no municipio do Saviñao, e a de conseguir a primeira ruta de sendeirismo homologada no territorio da Ribeira Sacra do Miño, así como contribuir á promoción do territorio Miño, en franca inferioridade fronte a numerosa oferta de actividades no territorio do Sil.

Esta ruta de máis de 36 quilómetros, a mais longa de todas as existentes na Ribeira Sacra, acompaña no seu descenso ò río Miño polos concellos do Saviñao e Pantón, mentres se avistan na outra ribeira do río Chantada e Carballedo.

INTERESE DA RUTA:

Sigue leyendo

NA PROCURA DUNHA DENOMINACIÓN DE ORIXE PARA O ACEITE GALEGO.

No mes de xuño presentamos aos partidos que forman a Corporación Municipal unha proposta para a creación dunha figura que ampare a produción da oliva no noso territorio. Sería unha marca para as terras de Lemos que se agruparía como unha subzona a integrarse na Denominación de Orixe ( D. O. ) Aceite de Galiza. Este cultivo pode chegar a ser un sector de interese para o campo Galego en xeral e o territorio Ribeira Sacra en particular.

EXPOSICIÓN :

     A plantación de oliveiras está experimentando un crecemento considerable na comarca así como tamén no noso municipio, coas expectativas de convertirse nun sector con un gran potencial para a diversificación e o reforzo do noso sector primario, tan necesario para garantir o futuro do noso territorio e fixar poboación.

        O exemplo a seguir témolo nas terras de Quiroga que despois de anos contan coa marca propia Aceite de Quiroga e estan pendentes de conseguir a Denominación de Orixe ( D.O. ) por parte da comunidade Europea.

          No caso do Saviñao a produción aínda esta iniciándose e no pasado ano recolléronse ó redor de 3000 quilos, pero é vital darlle un soporte como é o selo D.O. xa nestes momentos pois, sabendo que comezan a producir aos 5 anos úns 4-5 quilos e que ata os 15-25 anos non acadan unha produción estable de 20-30 quilos, é o momento de situarnos convenientemente para garantir a viabilidade desta nova produción que pode representar un complemento ou mesmo o sustento de produtores do campo.

        Na mostra de FITUR vimos como se vindicaba a D.O. de Quiroga, mais entendemos que suporía un agravio non incluir ó resto da comarca, que goza dunhas condicións climaticas similares, e impulsar unha D.O. galega que diferenciara entre as subzonas de produción histórica ( oliveiras de mais de 100 anos ) e as subzonas de recente produción.

         Por todo o exposto a asociación propón ao Pleno da Corporación do Concello do Saviñao que sexa tratado este importante tema, polo que

SOLICÍTASE:

  • Rexistrar a marca ACEITE DAS TERRAS DE LEMOS que ampare a produción dos concellos De Monforte, Pantón, Sober e O Saviñao.
  • Trasladar á Xunta de Galiza e á Consellería de Medio Rural a petición de crear unha D.O. de ACEITE DE GALIZA na que se inclúa a nosa comarca e que ampare a produción do aceite Galego, diferenciando a produción entre a área histórica ( Quiroga ou Seixalbo en Ourense ) para as oliveiras de mais dun século e as novas áreas con oliveiras, a través de subzonas, na que se rexistraía a subzona de Lemos.
  • Trasladar este acordo aos concellos que conformariamos a subzona: Monforte, Pantón, Sober e O Saviñao, instandoos a facer unha fronte común para a integración da nosa comarca na futura D.O. de Aceite de Galiza.

Coa intención de aportar alternativas aos nosos produtores e na espera de que o tema sexa tratado no próximo Pleno, despédese de Vde. a presidenta da asociación. En Escairón a 8 de xuño do 2020.

SOLICÍTASE Ó CONCELLO A REPOSICIÓN DE TRES CARBALLOS NA DEVESA DE ESCAIRÓN

Como vimos facendo todos os anos dende a data de formación da asociación, no  2009, propoñemos que cada ano se repoñan no espacio natural da Devesa aquelas pezas que causan baixa ou estén ameazadas de desaparición. Consideramos que esta é a mellor maneira de garantir a supervivencia e perdurabilidade deste recoñecido e querido patrimonio natural. Ata agora esta petición sempre foi atendida con bó criterio pola Alcaldía, excepto no ano pasado no que non se  levou a cabo plantación algunha.

      No presente ano consideramos que deben ser plantadas 3 pezas de carballo, ubicadas, tal e como adxuntamos no plano, nos lugares que de seguido xustificamos:

        – Na zona baixa da Devesa, próxima a un deteriorado salgueiro que quizais non teña moito futuro, polo que se busca a sustitución. Neste mesmo punto foran plantados dous carballos hai dous anos, que por desgraza fracasaron. Cremos que coa plantación dun só sería suficiente para garantir a liña da plantación.

          – Na zona alta da Devesa, detrás do xulgado de paz e ó carón dun carballo que leva anos amosando sinais de morte lenta, polo que conven ir anticipando a reposición. Alí tamén se plantara hai tres anos unha peza que fracasara. Consideramos que hai unha boa claridade e insolación para garantir o desenvolvemento.

– Nas proximidades do carballo fracturado polo tronco este pasado ano, coa finalidade de repoñelo. Hai que buscar o punto idóneo de iluminación que permitan as copas dos carballos veciños.

Por estas razóns

      SOLICÍTASE :

Se leve a cabo no presente mes de febreiro a plantación destes tres carballos que virán a repoñer outras tantas pezas, buscando o obxetivo de conservar e manter a Devesa nas mellores condicións posibles.

Asemesmo vemos necesaria unha poda de saneamento das polas mortas do conxunto da Devesa, en especial das pezas máis lonxevas que, debido a súa antiguidade, debería ser feita por persoal especializado, e cun adecuado selado das feridas.

Na procura de retomar esta atención anual e de trasmitir ás xeneracións vindeiras este patrimonio natural no mellor estado posible, tal e como fixeran os nosos antepasados, e por ser A Devesa un símbolo da nosa sociedade, esperamos da Alcaldía esta actuación.

En Escairón, a 3 de febreiro de 2020

Plano da plantacion : plantacion 2020

 

PRESENTACIÓN DO LIBRO PIRATAS DA LIBERDADE, EPISODIO DO SECUESTRO DO SANTA MARÍA.

O sábado 11 de xaneiro do 2020 tivo lugar no Círculo Cultural e Recreátivo do Saviñao a presentación da novela documental Piratas da Liberdade, do catalán Xavier Montanyá que foi presentada polo editor da obra Paco Macías ( Edicións Positivas ) quen se nos ofreceu para dala a coñecer no noso municipio.

O libro relata o episodio do secuestro do trasatlántico Santa María, moi usado pola emigración galega a Venezuela, por membros da resistencia portuguesa e española, coa finalidade de dar visibilidade mediática e internacional á oposición ás dictaduras de Salazar e Franco alá polo ano 1961.

O interese deste relato radica na participación directa dun veciño do Saviñao, Basilio Losada , e indirectamente doutros veciños do nosos municipio. Esta acción tivo en vilo durante uns días a todo o mundo. Recomendamos a súa lectura.

 

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sábado 11 de xaneiro do 2020 tivo lugar no Círculo Cultural e Recreátivo do Saviñao a presentación da novela documental Piratas da Liberdade, do catalán Xavier Montanyá que foi presentada polo editor da obra Paco Macías ( Edicións Positivas ) quen se nos ofreceu para dala a coñecer no noso municipio.

O libro relata o episodio do secuestro do trasatlántico Santa María, moi usado pola emigración galega a Venezuela, por membros da resistencia portuguesa e española, coa finalidade de dar visibilidade mediática e internacional á oposición ás dictaduras de Salazar e Franco alá polo ano 1961.

O interese deste relato radica na participación directa dun veciño do Saviñao, Basilio Losada , e indirectamente doutros veciños do nosos municipio. Esta acción tivo en vilo durante uns días a todo o mundo. Recomendamos a súa lectura.

 

RECLÁMASE REBACHEO URXENTE NA ESTRADA DE TORNO A VILELOS

Tal e como ven acontecendo todos os anos, na estrada provincial 5811 entre Torno e Vilelos, reabríronse de novo numerosas e profundas fochancas na calzada que case imposibilitan o tránsito. Na data do 20 de decembro do 2019 e a petición dos veciños, diriximos solicitude á área de Xestión Territorial da Deputación de pronta intervención e rebacheo para facilitar o tránsito normal.

O tramo afectado supón uns 400 metros nas proximidades de Santa Cruz. Este tramo precisará con tempo unha reposición integral para evitar a contínua apertura de fochancas e zanxar dunha vez por todas co problema.

Adxuntamos solicitude e documentación fotográfica.

texto

PC183425 copia PC183428 PC183429 PC183430 copia PC183431 copia

Na data do 27 de decembro comprobamos como se executou un rebacheado nese tramo. A obra foi feita pola empresa do Saviñao Virgilio, consistíu nun aglomerado en frio das fochancas sen compactación, que aliviará temporalmente a situación. Esperemos que nos meses próximos aborden unha reparación integral deste tramo que ano tras ano ven levantandose.

ENTREVISTA CO ALCALDE DO SAVIÑAO. TEMAS DE INTERESE VECIÑAL POR UNHA MELLORA DA NOSA SOCIEDADE.

O 25 de novembro do 2019 mantemos  unha reunión co Alcalde na que tratamos distintos temas de interese veciñal que non tiveron resposta por parte da autoridade municipal:

1. POSIBILIDADE DE SOLICITAR Á XUNTA A UBICACIÓN DUNHA RESIDENCIA PARA MAIORES E CENTRO DE DÍA.

Considerando que somos o único Concello do sur de Lugo que non conta con ningún servizo público de atención aos nosos maiores, consideramos que está é a maior necesidade do noso municipio na actualidade.

¿ Hai intención por parte da nosa corporación en dirixirse á Xunta para solicitar esta dotación ?. Para elo o Concello podería comprarlle o solar á Deputación e ofrecelo en propiedade para iniciar a petición á Xunta.

Resposta: Afirma que o convenio para unha residencia firmado coa Deputación no ano 2011 aínda está vixente, e que o investimento aprobado de 1.200.000 € está garantido. A intención é conseguir esa residencia, dacordo co PsoE local, con 25 prazas e 23 do centro de Día. Respecto do edificio sindical, a Xunta valora en 90.000 € e o Concello considerao excesivo.

2. ESTADO DE CONTAS DAS FESTAS MUNICIPAIS.

Coa intención de conseguir transparencia nos gastos municipais consideramos imprescindible que as contas das festas se fagan públicas no taboeiro do Concello. Esas contas deberían ser pormenorizadas : Custo total das festas. Aportación do concelllo. Recadación das aportacións veciñais e de empresas. Recadación das atracións e postos. Custo das orquestas. Custo do folión e doutras actividades.

Resposta: Presenta un custo total de 66.000 €, as aportacións persoais: 16.482 €, o recadado das atracións: 5.150 €, publicidade e patrocinio de Celega: 1.500 €, co que o Concello aportou 42.868 €. Comenta que pola lei de Protección de Datos non se poden publicitar as aportacións nominais. Non considera necesaria a publicitación no taboeiro do Concello xa que estas contas foron presentadas nun Pleno municipal.

3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ORDENAMENTO DA CIRCULACIÓN NA ÁREA DA PRAIA DA COVA E ACCESOS.

Valoración das 5 propostas presentadas:

      – Proibición do acceso a vehículos maiores de 6 metros e sinalización da mesma en Belesar e no Priorato da Cova.

      – Pintado das prazas de aparcamento e da proibición de aparcamento nun dos dous lados da estrada.

      – Dende a zona baixo do churrasco e antes do acceso a Seoane establecer o sentido único da circulación, baixada polo Priorato e subida por         Soutomango e Arxuá. Garantir ós usuarios e propietarios o acceso nos dous sentidos ( sinalar a excepción ).

      – Colocar indicadores dixitais en Belesar e no Priorato da Cova que avisen cando o aparcamento está cheo para disuadir do acceso para evitar o colapso.

      – Valorar a opción dun servizo de trasporte cada hora ou media hora que faga o traxecto do Priorato á área da praia ( microbus , tren de tracción de vagóns ).

Resposta: Analizamos esas medidas propostas:

  • Respecto á prohibición do acceso a vehículos maiores de 6 metros, acepta esta medida na temporalidade alta, non no resto do ano.
  • Prohibición de aparacamento nunha das beiras da estrada e pintado das prazas de aparcamento. Totalmente dacordo. Afirma que non aporta mais de 35 prazas.
  • Sentido único do tránsito entre O Priorato da Cova e a praia. Non o vé claro. Comenta a intención de facer rebaixes dun metro e apartadoiros en distintos puntos para facilitar o doble sentido da circulación.
  • Ubicación de indicadores dixitais no Priorato e en Belesar que avisen da ocupación do aparcamento. Opina que non evitaría que quen quixera acceder o fixera e que poderían ter problemas con Tráfico.
  • Opción dun transporte colectivo entre O Priorato e a praia. Cuantificao núns 12.000 € ó mes nos dous meses de temporalidade alta e non sería asumible polo Concello.

Comenta que lle encargaron a Abente un estudo das solución posibles.

Informa da intención dos Concellos de Saviñao e Pantón de continuar o corredor entre Belesar e a Cova ata a área de Maiorga, co que se abriría outra vía de acceso á praia que aliviaría a situación. Aconsellamos máximo celo con esta obra xa que podería ameazar seriamente a paisaxe, que é o argumento básico para conseguir o recoñecemento de Patrimonio da Humanidade.

Sigue leyendo