Rexeite da autovía polo Saviñao e o Miño

(23 de maio do 2014)

Dende a Asociación Veciñal do Saviñao desexamos expresar o rechazo total a idea que dende algúns sectores da comarca se está promovendo: a de desviar a autovía A-76 polo traxecto do proxecto da A-72, entre Monforte e Chantada.

Consideramos esta alternativa totalmente equivocada, por canto non da solución á comunicación pretendida con Ourense, perxudica ós territorios do Saviñao e Chantada, porqué supón unha seria agresión a paisaxe, ó medio ambiente e ó patrimonio nesta zona da Ribeira Sacra.

A asociación xa fai úns anos que rexeitara o proxecto da autovía A-72, polo que nos opoñemos tamen a asumir este desvío da A-76. Os argumentos da asociación son os seguintes:

         1º- Non se considera necesaria nin útil unha nova autovía como acceso centro a Santiago.Coa existencia do corredor rápido é máis que suficiente para asumir a demanda do escaso tráfico que soporta o actual trazado.

         2º- A inversión económica para a construcción de esta autovía sería desproporcionada respecto do servizo que daría. Recordar que suporía a construcción dunha nova e enorme ponte para cruzar o Miño, ademais da construcción dun túnel de 1.5 km. e varios viaductos. Insistimos en que non hai tráfico que xustifique esta tremenda inversión.

         3º- Recentemente a Dirección Xeral de Patrimonio emitíu un informe negativo respecto de este proxecto. Concretandose este no argumento económico, na carencia de practicidade e utilidade, e (o que é máis importante) no gravísimo impacto que ocasionaría na paisaxe e no patrimonio existente na zona do paso polo Miño: castro de S. Fiz, igrexa románica de Stº Estevo de Ribas de Miño . Hai, polo tanto, un pronunciamento oficial contrario a esta autovía (A-72).

         4º- O Saviñao e a ribeira de Chantada tamen son Ribeira Sacra e unha autovía suporía a destrucción do tupido bosque autóctono ao seu paso polo Saviñao (a piques de ser protexido polo PXOM), ademáis do tremendo impacto visual na paisaxe da ribeira, e por suposto violaría a área de protección dos elementos patrimoniais existentes, afectando especialmente a igrexa románica de Stº Estevo de Ribas de Miño.

Condideramos que hai argumentos de peso máis que suficientes para que a A-72 non se faga, e, por suposto, o desvío da A-76 polo Saviñao e Chantada sería un suicidio patrimonial e ecolóxico, e un sinsentido no momento preciso en que se está intentando dotar a Ribeira Sacra da importantísima figura de Patrimonio da Humanidade .

Parece que se trata de preservar o territorio do Sil a costa de sacrificar o do Miño,”desvestir un santo para vestir a outro”, e ese non é o sentido de conxunto que debe unir a toda a Ribeira Sacra.

Polo tanto esta proposta de dirixir a A-76 polo traxecto do proxecto da A-72 parécenos un autentico DISPARATE. Instamos ós promotores e defensores de esta idea tan pouco afortunada a buscar outra solución que non sexa a de anular e excluir a zona do Miño da Ribeira Sacra.

Posteriormente, en setembro do 2014 publícase no taboleiro do concello o Anuncio da aprobación do expediente de información pública da autovía A-72. Reproducimos nota de prensa do País.

10 rexeite auopista

Díante desta ameaza remitimos á Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento as consideracións denegatorias para tratar de frear o proxecto.

La Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita con el nº 13651 en el registro provincial de asociaciones, a través de su presidenta Violeta Perez Figueroa, con DNI 34.259.009 A , una vez conocida la publicación del Anuncio de aprobación del expediente de Información Pública de la Autovía A-72, tramo Monforte de Lemos-Chantada; envia un conjunto de CONSIDERACIONES ante la Demarcación de Carreteras de Galicia, de la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio e Fomento, solicitando la desestimación y archivo del proyecto de la citada autovía.

Aún admitiendo que con la aprobación expuesta se pone fín a la vía de exposición pública, al entender de esta asociación vecinal se produjeron circunstancias que modificaron la consideración de utilidad de la misma, por lo que aportamos los siguientes argumentos denegatorios :

1- En abril de este mismo año se publicó en el BOE el Informe de Impacto Medio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente que, pese a ser positivo, pone como condición previa la rentabilidad de la obra. Segun recoge la legislación, para desdoblar una carretera de dos a cuatro carriles es preciso un índice de tráfico medio diario de entre 10.000 e 15.000 vehículos, y en la actualidad la frecuentación de esta vía no pasa de los 3.000 automoviles/día. No se cumple ni por aproximación la condición previa. Consideramos que el actual Corredor Rápido (CG-2.1) es más que suficiente para soportar la demanda actual y previsible de tráfico.

2- La rentabilidad económica es muy negativa por cuanto la inversión sería desproporcionada respecto del servicio que daría. Recordar que tan solo en el tramo entre Pesqueiras (en el concello de O Saviñao) y Chantada, en el punto de cruze del río Miño, el proyecto propuesto incluye la construcción de un nuevo y enorme puente de 750 metros de longitud, ademas de un tunel en la ribera de Chantada de 1.5 km. y de tres viaductos para salvar el río Asma. Lo que convierte en exceso costosa la obra.

3- Impacto negativo sobre el patrimonio en el punto señalado para el paso sobre el Miño, dada la proximidad de la iglesia románica de Stº Estevo de Ribas de Miño, Bien de Interes Cultural y emblemática de la Ribeira Sacra, como reconoce el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultuta de la Xunta de Galicia.

4- Impacto negativo sobre el medio ambiente y el paisaje, dado que en el punto de cruze del río Miño existen múltiples viñedos en terrazos que otorgan personalidad propia a la Ribeira Sacra. En el trallecto entre Escairón y Chantada la ampliación de la vía hasta 20 metros de anchura afectaría gravemente a la densa y poblada masa de árboles autóctonos que definen y caracterizan esta zona.

5- Recordar que actualmente se está trabajando desde los distintos organismos institucionales (Diputaciones de Lugo y Ourense, comunidad autónoma de Galicia, y Senado de España) en la candidatura de la Ribeira Sacra para ser reconocida como Patrimonio de l Humanidad. Siendo este tramo de cruze por el Miño como muy representativo del cañón del Miño y pudiendo afectar muy negativamente a la resolución de la UNESCO. Cuando comenzaron los estudios sectoriales de viabilidad de la autovía no se iniciara aún la propuesta de esta figura internacional de enorme interes y trascendencia económica para esta zona de Galicia. Se expone al riesgo de denegación del reconocimiento como Patrimonio de la Humanidade.

Por todos estos argumentos se solicita desde esta asociación vecinal la resolución definitivamente negativa para la construcción de una autovía que no consideramos necesaria y sí muy agresiva para los intereses de este territorio. En la espera de que prevalezca el sentido común, aportamos las presentes consideraciones, en Escairón, a 10 de septiembre de 2014.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail