A ASOCIACIÓN SEGUE BUSCANDO SOLUCIÓNS Á PREOCUPACIÓN VECIÑAL POLAS ANTENAS DE TELEFONÍA MOBIL DE MONDAVIDE.

Despois de case vinte anos de preocupación e mobilización dos veciños do barrio de Mondavide pola afectación á saúde das emisións radiactivas das antenas de telefonía próximas ás vivendas e despois da nula actuación da institución municipal para dar solución a este tema, a asociación solicitou asesoramento e actuación á Xefatura Provincial de Telecomunicacións.

Na data do 13 de decembro acoden á petición da asociación técnicos da Xefatura Provincial de Telecomunicacións a realizar medición da emisión de radiacións a Mondavide. As cifras recollidas nas proximidades da instalación son de 0´35 volts/m, dentro dos límites admitidos pola OMS ( 38´9 volts/m ). Fanse asemesmo medicións no interior dunha vivenda próxima, con similares cifras. Á cita acoden veciños de 5 vivendas do barrio. Con esto dase tranquilidade e remátase con un longo temor pola influenza destas antenas na saúde. Non era tan dificil señor Alcalde.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail