SOLICÍTASE Ó CONCELLO A REPOSICIÓN DE TRES CARBALLOS NA DEVESA DE ESCAIRÓN

Como vimos facendo todos os anos dende a data de formación da asociación, no  2009, propoñemos que cada ano se repoñan no espacio natural da Devesa aquelas pezas que causan baixa ou estén ameazadas de desaparición. Consideramos que esta é a mellor maneira de garantir a supervivencia e perdurabilidade deste recoñecido e querido patrimonio natural. Ata agora esta petición sempre foi atendida con bó criterio pola Alcaldía, excepto no ano pasado no que non se  levou a cabo plantación algunha.

      No presente ano consideramos que deben ser plantadas 3 pezas de carballo, ubicadas, tal e como adxuntamos no plano, nos lugares que de seguido xustificamos:

        – Na zona baixa da Devesa, próxima a un deteriorado salgueiro que quizais non teña moito futuro, polo que se busca a sustitución. Neste mesmo punto foran plantados dous carballos hai dous anos, que por desgraza fracasaron. Cremos que coa plantación dun só sería suficiente para garantir a liña da plantación.

          – Na zona alta da Devesa, detrás do xulgado de paz e ó carón dun carballo que leva anos amosando sinais de morte lenta, polo que conven ir anticipando a reposición. Alí tamén se plantara hai tres anos unha peza que fracasara. Consideramos que hai unha boa claridade e insolación para garantir o desenvolvemento.

– Nas proximidades do carballo fracturado polo tronco este pasado ano, coa finalidade de repoñelo. Hai que buscar o punto idóneo de iluminación que permitan as copas dos carballos veciños.

Por estas razóns

      SOLICÍTASE :

Se leve a cabo no presente mes de febreiro a plantación destes tres carballos que virán a repoñer outras tantas pezas, buscando o obxetivo de conservar e manter a Devesa nas mellores condicións posibles.

Asemesmo vemos necesaria unha poda de saneamento das polas mortas do conxunto da Devesa, en especial das pezas máis lonxevas que, debido a súa antiguidade, debería ser feita por persoal especializado, e cun adecuado selado das feridas.

Na procura de retomar esta atención anual e de trasmitir ás xeneracións vindeiras este patrimonio natural no mellor estado posible, tal e como fixeran os nosos antepasados, e por ser A Devesa un símbolo da nosa sociedade, esperamos da Alcaldía esta actuación.

En Escairón, a 3 de febreiro de 2020

Plano da plantacion : plantacion 2020

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail