O FUTURO DO RIO PESQUEIRAS, RESPONSABILIDADE DA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA. PREGUNTÁMOSLLE POLO PLAN DE REXENERACIÓN.

Unha vez tracorridos mais de oito meses dende a posta en funcionamento da nova depuradora da empresa CELEGA, é o momento de evaluar a eficacia da mesma e de comezar a ver sinais de resurximento da vida biolóxica no cauce deste río tan maltratado.

Correspondelle a responsabilidade da rexeneración das augas á Confederación Hidrográfica Miño-Sil ( CHMS ), tal é como fora aprobado na Proposición Non de Lei ( PNL ) no Congreso dos Deputados no 15 de decembro do 2017. É pois o momento de coñecer o estado analítico das augas e o plan de rexeneración previsto pola CHMS, polo que a asociación na data do 8 de febreiro do 2019 rexistra pregunta dirixida ó Presidente da CHMS, e ó mesmo tempo veciño do Saviñao, Jose Antonio Quiroga Díaz.  Esperemos unha pronta e resolutiva resposta para confirmar dunha vez por todas a rexeneración da vida no Pesqueiras.

Pregunta á CHMS polo presente-futuro do rio Pesqueiras

A día de hoxe 8 de xuño e despois de pasados catro  meses dende que se lle remitira a pregunta, ó presidente da CHMS, non tivo a ben responder ás cuestións formuladas, sendo o tema da rexeneración do río Pesqueiras una débeda do Ministerio de Medio Ambiente co municipio do Saviñao.
Por outra parte, no día 6 e 7 de marzo, coincidindo coa forte borrasca, comprobamos como o cauce aparecía cheo de espuma en diversos tramos, polo que desconfiamos de que se aproveite a subida do cauce para liberar ó río vertidos insuficientemente depurados. Tamén se pode comprobar como no leito do río segue sen aparecer indicio algún de vida, vexetal nin animal, polo que é mais necesaria que nunca unha avaliación das augas.
No mes de decembro do 2019 realízanse tarefas da corta dalgunhas árbores e da limpeza das veiras do río Pesqueiras, entendemos por encarga da CHMS. De todos modos a CHMS segue sen dar resposta á pregunta feita dende a asociación e descoñécese o estado analítico das augas.
facebooktwittergoogle_pluspinterestmail