Solicitudes e queixas veciñais

Solicitude á deputación do arranxo da estrada Escairón-Currelos

Visto o tremendo deterioro que este duro inverno provocou en certos puntos da estrada de titularidade provincial, e coa intención de que inclúan esta necesaria actuación no plan provincial anual de reparación das estradas, que acertadamente ven facendo a Deputación, na data do 10 de febreiro do 2014 notificamos os puntos concretos onde se precisa reposición ou reparación.

Sigue leyendo

Paixon polo cemento

O Concello do Saviñao ten intención de gastar 33.000 euros nunha obra que terá como resultado encerrar con cemento outra vez os espazos verdes de Escairón. Neste caso, trátase dunha berarrúa arredor do Campo da Lama. Ademais de innecesario, este aro de cemento contribúe a reducir aínda máis o espazo verde no que se atopa o antigo campo de fútbol.

O máis preocupante é que este proxecto está na liña das actuacións do Concello desde hai anos con respecto ás zonas verdes da vila. En vez de valoralas e potencialas para o lecer das veciñas e os veciños, estánse a estreitar, rodeándoas de antiestéticos, inútiles e caros elementos “duros”. Podemos poñer os seguintes exemplos:

A Devesa, que é sen dúbida a maior riqueza patrimonial de Escairón, leva anos reducindo o seu perímetro. A última actuación foi a colocación dunha balaustrada incomprensible, cara e fea, que mesmo dificulta o acceso. Mentres tanto, os magníficos carballos centenarios precisan con urxencia unha poda que a Asociación veciñal do Saviñao leva anos pedindo e que nunca se levou a cabo. A necesidade da poda non é só cuestión de saneamento das árbores, neste momento constitúen un perigo para as persoas, porque caen constantemente anacos de pólas que poden mancar gravemente a alguén. Hai poucos días, a un veciño caeulle unha rama no coche que tiña aparcado debaixo dun carballo situado na parte superior do arboredo. Desta vez, só lle rompeu o vidro do coche, outro día pode haber un accidente grave.

As obras no cemiterio provocaron unha forte polémica cando se derrubou o enorme plataneiro que protexía do sol e da calor á veciñanza. Hoxe só hai unha tórrida esplanada de cemento e catro arboriñas que parecen, en comparación coa outra, plantas nun testo.

A Praza Maior é outro exemplo. Hai poucos meses pechouse ao tráfico unha das rúas que rodeaban a praza e, en vez de aproveitar para introducir algun elemento natural, alguna árbore, algo verde que humanizase a praza e a fixese atractiva para a poboación, limitáronse a enlousar radicalmente o novo espazo.

No Campo da Lama tamén se colocou unha balaustrada igual cá da Devesa e agora queren pechar máis o espazo verde cunha beirarrúa. Tendo en conta que no PXOUM o campo de fútbol non aparece como zona verde, senón como Equipamental , dá medo pensar cal será o seguinte proxecto.

Estas actuacións transparentan unha filosofía por parte do Concello que se resume no desprezo polo verde e a paixón polo cemento. O noso maior capital é a Devesa e a súa área circundante. É unha zona de lecer imprescindible para a calidade de vida das veciñas e, en lugar de deixala deteriorarse, o Concello debería comprometerse a coidar esta riqueza natural e a deixarlla ás próximas xeracións como unha valiosísima herdanza que tamén nós recibimos, non hai que esquecelo, coa condición de que o seu uso fose o disfrute do pobo.

Reposición do surtidor de auga da área da Lama

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese diante da Alcaldía do Saviñao coa finalidade de

EXPOÑER:

Que dende sempre existíu ó lado do campo de futbol da Lama en Escairón unha fonte e que, dende que se fixeron as obras de canalización polo borde do campo e a área verde que existe detrás diste, foi sustituida por un punto surtidor de auga á altura da pista de tenis.

Tendo en conta que esta é unha zona de práctica deportiva, por canto ademais do campo de futbol hai outro campo de futbol Indoor, unha cancha de tenis e un parque con aparatos de exercicio biosaludables, é necesaria e imprescindible a existencia de un surtidor de auga coa que poidan refrescarse quenes acoden a facer exercicio.

Recentemente comprobamos como o surtidor que alí existía foi inutilizado, privando ós veciños deste servizo necesario e apropiado como complemento de calesquera práctica deportiva, nun espazo masivamente utilizado por xente de todas as idades.

Sigue leyendo

Solicitude ó Consorcio da visita ó románico

A Asociación Veciñal do Saviñao dirixíuse antes do verao de 2012 ó Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, como entidade responsable da promoción do turismo na nosa zona, solicitando que se procure, con todos os contactos posibles, a apertura das egrexas románicas da comarca.

Consideramos que o motivo fundamental que atrae ó visitante ás nosas terras é o patrimonio románico. Quen acode aquí leva unha desilusión e frustración ó comprobar que todo ese património que se anuncia, e que mesmo apadriña co seu nome ós concellos de Ourense e Lugo que o conforman, non pode ser visitado, tan só dende fora e sen a máis mínima explicación. Trabállase noutras iniciativas, como a Ruta dos Viños, a hostelería e a cociña, o golf, as festas medievais, etc, son elementos que engaden encanto e complementan o motivo pricipal da visita ás nosas terras, que está aínda sen solucionar, acceso ó románico.

Dende fai dous anos unha empresa ven ofrecendo unha media xornada de visita ó románico de cada concello. Máis a oferta parécenos moi escasa, por canto tan só se visitan 3 templos en cada ún dos concellos (no Saviñao, das 7 egrexas románicas tan só se visita Stº. Estevo de Ribas de Miño), e moi limitada xa que ún só día á semana supón unha restricción á disponibilidade e á accesibilidade ó románico.

O feito de que a nosa zona xeográfica, denominada Ribeira Sacra, non sexa capaz de ofrecer ós visitantes e turistas a posibilidade de observar, valorar e coñecer os templos románicos no seu interior, parécenos unha incongruencia e unha seria carencia que limita moito as inmensas posibilidades que a nosa terra ten no atractivo e competitivo mundo do turismo cultural e de interior; e que está frenando o desenvolvemento do que xa debería estar a funcionar como o máis importante recurso económico.

Dende a asociación solicitouse ó Consorcio de Turismo que centre todos os esforzos na búsqueda da apertura destes templos, propoñendo que se intensifiquen as conversas có Obispado, cós párrocos responsables de cada unha destas egrexas, coa Diputación e Consellería de Cultura e Turismo, para que negocien díante da institución clerical; ou ben que sexan os responsables de turismo de cada un dos concellos quenes acompañen e faciliten a visita ós visitantes.

 Sin o logro desta mostra, toda a oferta turística cultural queda valeira de contido. Si nalgún día se quere optar a Patrimonio da Humanidade hai que ter perfectamente cuberta e solucionada esta carencia. Namentras, tan só a paisaxe nos pode promocionar.

Propostas de mellora da información do punto de turismo dixital

É este un tema no que levamos insistindo dende fai 3 anos. Ata en 3 ocasións aportamos ó concello concrecións a recoller neste sistema dixital de información turística, que é a ÚNICA fonte de información que se ofrece no noso municipio a quenes nos visitan. Tamén nos diriximos díante do Consorcio de Turismo que foi quen diseñou e ubicou este sistema de información en todos os concellos. Algunhas melloras recolléronnas, pero non entendemos a grave carencia de información pola imaxe: fotos de cada un dos puntos sinalados e ubicación nun mapa xeral. Sin este soporte básico e elemental pobre é a información ofrecida. Adxuntamos solicitude:

Sigue leyendo

Queixa polo paso de veículos ó interior da Devesa .

Na data do 20 de novembro do 2013 solicítase do concello pronta solución a este feito reiterado. Un mes despois e ante a falta de iniciativa acodimos a recordarllo. Tan só coa colocación dunhas pedras nos dous puntos de acceso solucionábase o problema.

A Asociación Veciñal do Saviñao, por medio da súa presidenta Violeta Perez Figueroa, diríxese díante da Alcaldía do Saviñao coa intención de trasmitir unha queixa veciñal coa finalidade de que se lle dé resolución.

Sigue leyendo

Solicitude de eliminación das barreiras arquitectónicas nos espazos públicos

No seno da asociación recibíuse queixa dunha veciña pola falta de interese municipal na adecuación dos espazos públicos ó transito e mobilidade das persoas discapacitadas, tal e como recolle a lexislación. Adxunta unha serie de propostas para solventar estas carencias, así como os artigos que se están vulnerando co incuprimento municipal.

         A asociación asume esta máis que xustificada petición, trasmitíndoa integramente á Alcaldía.

  Sigue leyendo

Solicitude á Deputación arranxo estrada Escairón – Ferreira

SOLICITUDE DO ARRANXO INTEGRAL DA ESTRADA ESCAIRÓN – FERREIRA Ó PASO POR RENDAL E LAMAQUEBRADA.

Reprodución da solictude dirixida á Deputación de Lugo o 14 de xuño do 2013:

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións, a traves da súa presidenta Violeta Perez Figueroa con DNI 34.259.009 A, diríxese á Área de Xestión Territorial da Deputación de Lugo coa finalidade de

EXPOÑER:

Que na estrada de titularidade provincial entre Escairón e Ferreira de Pantón, concretamente entre o punto kilométrico 3.2 (pasado o cruz de Lamalonga) e ata o km. 4.5 (pasado o pazo de Lamaquebrada) contados dende o cruz que hai díante da gasoliñeira de Escairón, abríronse neste inverno unha gran cantidade de fochancas, que debido a súa profundidade (algún ten 10 cm. de fondo) está ocasionando accidentes e desperfectos de certa importancia nos usuarios de esta vía.

Tan só que se teña coñecemento na asociación, producíronse cinco siniestros nas dúas últimas semanas, dos que ó menos dous quedaron totalmente inmobilizados tendo que ser rescatados pola grúa con destrozos de importancia no neumático, disco e suspensión.

Advertimos do serio risco de que se produzan máis accidentes xa que nos días de choiva ditos buracos non se perciben ó estar nivelados pola auga. Por outra parte, moitos conductores nas maniobras evasivas para escaparlle a ditos baches, invaden o carril oposto poñendo en risco ós que circulan no sentido contrario.

O número de baches no tramo comentado, cunha profundidade certamente perigosa, é de 2 en dirección a Ferreira, e de 9 en dirección a Escairon.

Recordar que este problema repítese todos os anos nesta mesma zona e na mesma estación.

Sigue leyendo

Queixas rebacheos inservibles

QUEIXAS POLOS CATIVOS E INSERBIBLES REBACHEOS DO CONCELLO

Na data do 7 de xuño do 2013 a Asociacion Veciñal do Saviñao faise eco das protestas recibidas por parte de veciños de distintas parroquias do concello con ocasión do plan de rebacheo que se está executando no Saviñao. O tema de fondo é a provisionalidade da obra, consistente no deposito de grava asfáltica en cada un dos baches, elo sin nivelacion previa nin a compactacion posterior necesaria, o que fai de esta actuación un mero parche sin futuro algún, pois o non estar compactado, esa masa asfaltica é levantada inmediatamente có paso de vehículos, e moito mais acelerada co paso de tractores.

Así, nesta semana pasada recibíronse queixas de Sabariz (parroquia de Stª. Mariña de Rosende), onde se estableceron duas familias procedentes de Madrid, o que supuxo o incremento de 10 habitantes para o núcleo de Sabariz. Queixábanse de que dende o seu asentamento xa solicitaran o arranxo da estrada que atravesa o lugar, pois cada vez que chove fanse balsas de auga que quedan estancadas na cuneta e calzada impedindo case que a deambulación. Solicitaran unha nova capa de rodadura, e na semana pasada sentíronse defraudados o comprobar que a solución municipal quedouse nun rebacheo manual, rácano e escaso, de algun dos moitos buratos.

Sigue leyendo